Výroční zpráva za rok 2013

Identifikační údaje 

Název sdružení:Opři se, o.s.
Adresa:


Boženy Koutníkové 2022/D
Čelákovice
250 88
IČ:227 59 280
Webové stránky:http://oprise.cz
Stránka na Facebooku:http://www.facebook.com/oprise
E-mail:info@oprise.cz
Číslo účtu:2000222278/2010
Banka:Fio banka, Praha
Kontaktní osoba:


Petr Matyáš 
petr.matyas@oprise.cz 
777 028 987
Registrováno:4. 1. 2012 pod č.j. VS/1-1/87062/12-R

Poslání sdružení 

Občanské sdružení Opři se pomáhá dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti. Pořádá různé akce a výlety, jednodenní i vícedenní, pro děti z dětských domovů za účasti dobrovolníků a dětí vyrůstajících ve své biologické či pěstounské rodině. Našich akcí se můžou účastnit i celé rodiny.


V roce 2013 jsme rozšířili svou činnost o doučování dětí z dětských domovů a snažíme se též pomáhat dětem s hledáním motivace ke studiu. 


Protože se během let 2012 a 2013 podařilo některé děti z domovů, se kterými spolupracujeme, vrátit do biologických rodin či umístit do pěstounských, snažíme se s nimi i nadále udržovat kontakt a těmto rodinám pomáhat.

Cíle sdružení 

 • organizace jednodenních i delších akcí pro děti z DD, 
 • navázání osobních vztahů mezi dobrovolníky a dětmi z DD, 
 • podpora dětí opouštějících DD, 
 • podpora a propagace hostitelské péče, 
 • budování a udržování stálého týmu dobrovolníků. 

Personální složení 

Předseda:Petr Matyáš
Místopředseda:Michaela Orlíková
Výkonný výbor:


Petr Matyáš 
Michaela Orlíková 
Radek Doubrava
Členové:


Roman Argan,
Tadeáš Bajusz,
Kristýna Bruchterová,
Štěpánka Fedáková,
Julie Floriánová,
Jaroslav Hodboď,
Dana Houdková,
Alexandr Krško,
Petr Matyáš,
Michaela Orlíková,
Lucie Pokorná,
Filip Wellemín,
Miriam Zábrženská.
Dobrovolníci sdružení:
Katarina Asovskaya,
Tadeáš Bajusz,
Roman Brejcha,
Darina Dostálová,
Radek Doubrava,
Štěpánka Fedáková,
Zbyněk Havránek,
Petr Henyš,
Jan Kotrlík,
Alexandr Krško,
Karolína Kudláčková,
Jan Matouš,
Petr Matyáš,
Eliška Matyášová,
Lukáš Mejsnar,
Martina Mitášová,
Ondřej Mrákota,
Michaela Orlíková,
Martin Pošta,
Eva Rychlá,
Šárka Sedláčková,
Barbora Šiklová,
Barbora Škapcová,
Milan Štajer,
Helena Štajerová,
Tereza Tauchenová,
Martina Tobolová,
Filip Wellemín,
Žaneta Zábranská,
Miriam Zábrženská,
Tomáš Zeisl.

Aktivity v roce 2013

Činnost sdružení Opři se byla v roce 2013 podpořena dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Naším dlouhodobým cílem je podpora vzniku přátelských vztahů mezi dětmi a dobrovolníky, které by mohly přetrvávat i poté, co dítě domov opustí. Prostředkem pro vznik těchto vztahů jsou jedno- i vícedenní akce, na kterých se obě skupiny v hojné míře potkávají.

V roce 2013 jsme uspořádali více než tři desítky akcí (jejich seznam je uveden níže), z toho bylo šest akcí pobytových. Zaměřili jsme se na nich především na turistiku a další pohybové aktivity. Některé akce měli spíše poznávací charakter, jiné zase relaxační. Naší finanční situaci nám výrazně vylepšila dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 93.000 Kč.

V roce 2013 jsme na poli budování vztahů s dětmi zaznamenali přelomový úspěch: jeden z našich dobrovolníků zažádal o hostitelskou péči na sedmnáctiletého chlapce z nymburského domova a jeho žádosti bylo vyhověno. Jedním z důvodů byla příprava onoho chlapce na závěrečné zkoušky na učebním oboru. Hostitelská péče trvala až do chlapcových 18. narozenin. Jejich přátelství však funguje i nadále a on je stále vítaným návštěvníkem našich akcí.

V roce 2013 se jedna naše dobrovolnice začala pravidelně věnovat doučování tří dívek z dětského domova v Novém Strašecí. Kromě vlastního doučování se soustředí i na motivaci ke studiu.

Po červnových záplavách se dobrovolníci sdružení zapojili do odklízení povodňových škod v pražské ZOO, v Hlásné Třebani, ale i na dalších postižených místech. Této aktivity se z vlastní iniciativy účastnil i patnáctiletý chlapec z domova v Novém Strašecí. Jeho počínání nás pak motivovalo k tomu připravit projekt, v němž by se starší děti zapojily do obecně prospěšných činností. Tento projekt chceme rozjet v roce 2014.

V roce 2013 se nám podařilo navázat spolupráci s dětským domovem v Krnsku, který se tak stal čtvrtým ?naším? domovem. První naše společná akce byl náš nepříliš úspěšný benefiční koncert, na nějž jsme domov pozvali. Společně jsme se pak během roku 2013 potkali na dalších čtyřech akcích.

Během tohoto roku jsme přizvali na naše akce i děti, které se z dětských domovů vrátili do svých rodin, které však jsou sociálně slabé. Důvodem není jen dopřát jim účast na akcích, které by si nemohly jinak dovolit, ale především udržování sociálního kontaktu s dětmi, které v domově zůstaly, a podpora rodiny v případě jakékoliv potřeby. Nyní s námi pravidelně jezdí dva chlapci, kteří prožili významnou část dětství v pyšelském domově, a jeden chlapec, který trávil kratší dobu ve strašeckém domově.

Akce v roce 2013

Lyžovačka na Perninku

V neděli 27. ledna jsme s dětmi ze strašeckého domova vyrazili do krušnohorského střediska Pernink na celodenní lyžovačku. Dva chlapci se na této akci postavili na lyže poprvé, i za tento jednodenní výlet se nám podařilo je naučit základům lyžování natolik, že byli schopni kopec bezpečně sjet.

Výlet do čestlického akvaparku

V neděli 3. února jsme pro děti na základě jejich přání připravili výlet do akvaparku. Zúčastnilo se ho 16 dětí: sedm ze Strašecí, osm z Pyšel a jednoho zástupce měl i nymburský domov. V akvaparku jsme s dětmi strávili přes dvě hodiny.

Návštěva v Pyšelích

Ve čtvrtek 7. února, jsme vyjeli navštívit děti z pyšelského domova, které zrovna měly jarní prázdniny. Vyrazili jsme s nimi na krátkou procházku do místního lesíka, kde jsme s nimi postavili domečky pro mravence a jinou lesní zvěř. Pak jsme se individuálně věnovali dětem dle jejich zájmů. Někteří se podívaly na střeva počítači, jiní se věnovali kytaře a další hráli stolní hry.

Lyžovačka na Perninku

Protože děti ze strašeckého domova se na rozdíl od pyšelských a nymburských dětí nedostali na lyže, připravili jsme pro ně na pátek 1. března ještě jeden výlet na Pernink. Cestou z lyžovačky jsme se ještě zastavili v Karlových Varech, kde jsme se s dětmi prošli po promenádě a koupili jim tam ohřívané oplatky.

Návštěva v Pyšelích

V neděli 3. března jsme vyrazili za dětmi do Pyšel. Tentokrát jsme se věnovali lepení papírových modelů a dalším výtvarným aktivitám. Odpoledne jsme děti vzali na zákusky do cukrárny a následnou krátkou procházku zakončili prohlídkou místního Kostela Povýšení sv. Kříže.

Výlet do kladenského akvaparku

V neděli 10. března jsme vyrazili na Kladno, kde jsme se strašeckými dětmi navštívili akvapark. Po dvouhodinovém řádění dětem vyhládlo, tak jsme je ještě pozvali na drobné občerstvení.

Ping-pongový turnaj v Novém Strašecí

V sobotu 23. března pořádal strašecký domov ping-pongový turnaj pro děti z dalších domovů. Na turnaj jsme přijeli nejen fandit, někteří dobrovolníci se zapojili do organizace v roli rozhodčích či oficiálního fotografa.

Návštěva v Pyšelích

V sobotu 30. března jsme opět vyrazili za dětmi do Pyšel. Tentokrát jsme zahájili turistickou sezónu. S menšími dětmi na nedalekou Loretu, větší pak vyrazili s Petrem a Karlem do Zlenic. Kromě toho jsme si ještě stihli v tělocvičně zasportovat.

Koncert Umělci dětem

V létě roku 2012 nám jistý Martin Svoboda nabídl možnost uspořádat benefiční koncert pro podporu činnosti našeho sdružení. Slíbil nám částku 100.000 Kč a roční pronájem mikrobusu zdarma. Během roku se podařilo zajistit velmi zajímavý program - vystoupit měli Kamil Střihavka, Vilém Čok, Monika Absolonová, Leona Machálková a další.

Tři dny před koncertem nám však pan Svoboda oznámil, že nic z toho se mu nakonec nepodařilo zajistit. Protože již byla prodána řada vstupenek, řada dalších byla rozdána dětským domovům a navíc koncertu předcházela reklamní kampaň v rádiu Bonton, rozhodli jsme se nakonec koncert na vlastní náklady zrealizovat. Akce nás přišla na cca 30.000 Kč. Pro děti to však byl silný zážitek.

Víkend na Kokořínsku

Víkend od 19. do 21. dubna jsme s pyšelskými dětmi strávili na Kokořínsku. Naší základnou se stala turistická ubytovna AFK Mšeno. V sobotu jsme absolvovali celodenní pěší výlet kolem mšenských pokliček na Kokořín a zpět, v neděli jsme pak zdolali vrátenskou horu.

Výlet na dostihy v Chuchli

Nedělní odpoledne 5. května jsme s pyšelskými dětmi strávili na dostihovém závodišti v Chuchli. V areálu si děti užily psího parkúru, skákacích hradů, trampolín a samozřejmě jsme s nimi shlédli i vrchol celého odpoledne: 65. jarní cenu klisen.

Zahájení sezóny na hřišti v Novém Strašecí

Stejně jako loni, i letos jsme společně se strašeckým domovem uspořádali slavnostní zahájení sezóny na jejich hřišti. Letos akce proběhla ve středu 8. května. Pro děti z domovů i děti návštěvníků jsme připravili řadu soutěží.

Výlet na parník

Dámský klub ČVUT pořádal ve čtvrtek 16. května plavbu parníkem pro členy akademické obce ČVUT. Našemu sdružení bylo nabídnuto osm vstupenek zdarma. Rozdělili jsme je na půl mezi pyšelský a strašecký domov.

Seznampárty v Krnsku

Na náš dubnový velikonoční benefiční koncert jsme pozvali i děti z krnského domova. Protože je naše činnost zaujala, nabídli jsme jim dlouhodobou spolupráci. První akci speciálně pro ně jsme uspořádali v neděli 19. května přímo v domově. Šlo o soutěžní odpoledne, jehož účelem bylo se s dětmi seznámit.

Výlet na Noc kostelů

V rámci Noci kostelů, která probíhala v pátek 24. května 2013 jsme vyrazili s dětmi z pyšelského domova do Prahy za účelem návštěvy některých významných kostelů. Tentokrát se akce zúčastnila pouze děvčata, neboť kluci trénovali na víkendový fotbalový turnaj dětských domovů, který pořádal právě pyšelský domov.

Výšlap na Jizerku

V první půli července pořádalo spřátelené sdružení Audabiac dvoutýdenní pobyt pro děti z domovů v Hranicích a Nymburce v Jizerských horách. Během tohoto pobytu jsme se v úterý 9. července vydali za nimi a připravili pro ně celodenní výšlap na Jizerku.

Procházka na Křivoklát

Ve středu 10. července jsme vyrazili do Nového Strašecí a pár dětí, které neměli to štěstí trávit prázdniny mimo domov, jsme vytáhli na procházku od Klíčavské přehrady, kam nás pan ředitel zavezl, na Křivoklát. Do Strašecí jsme se vrátili vlakem a autobusem.

Výlet k Tálínskému rybníku

Na přelomu července a srpna pořádalo o.s. Audabiac pobyt pro starší děti z domovů v Nymburce, Novém Strašecí a Hranicích v Píseckých horách. I tentokrát jsme pro děti připravili celodenní výšlap. V úterý 30. července jsme zamířili přes Velký Mehelník a rybník Němec k Tálínskému rybníku, kde jsme si zazpívali lidovku jej opěvující. Druhého cíle - Putimské brány - jsme již nestihli dosáhnout.

Koupání a buřtíky na Sázavě

Ve středu 7. srpna jsme vyrazili do Pyšel. Se všemi dětmi, které zde trávily prázdniny, jsme vyrazili do Čerčan, kde jsme se vykoupali. Odtud jsme přes Čtyřkoly, kde jsme se zastavili u nutrií rodinky, přemístili až do Zlenic, kde jsme se též smočili, zahráli si ping-pong a ještě jsme si stihli opéct buřtíky.

Minitábor na Sázavě

Pro pyšelské a strašecké děti jsme od středy 14. do neděle 18. srpna připravili minitábor v Sázavě. Zaměřili jsme se na cyklo- a pěší turistiku, mimo jiné jsme navštívili Sázavský klášter, či hrad Český Šternberk. S dětmi jsme najezdili okolo 150 km a skoro 50 km nachodili.

Zoo Čelákovice

Ve spolupráci s místním rodinným centrem Routa v Čelákovicích jsme uspořádali soutěžní odpoledne pro děti z Čelákovic a okolí, které bylo zaměřená na zvířátka. S realizací akce nám výrazně pomohli Mája, Míša a Vojta ze strašeckého domova.

Výlet na Krakovec

V sobotu 21. září jsme na přání čtyř dětí vyjeli opět do Strašecí. I pro takto malou skupinku dětí jsme připravili výlet na Krakovec. Autobusem jsme dojeli do Rakovníka, odkud jsme pěšky došli až do našeho plánovaného cíle. Po prohlídce hradu jsme došli až do Všesulova, kde jsem sedli na vlak a přes Rakovník dojeli zpět do Strašecí.

Návštěva představení Hlasy světla

Od projektu Hlasy světla jsme dostali volné vstupenky na představení, které proběhlo v pátek 27. září v Kostele sv. Šimona a Judy. Vstupenky jsme nabídli dětem ze strašeckého domova.

Výlet na Jesenický festiválek

Ani letos jsme nemohli chybět na Jesenickém festiválku přírodních sportů a cestování, který spolupořádá Saša Krško, ředitel DD v Novém Strašecí. Letos se této akce zúčastnily jen strašecké děti. Během akce došlo na turistiku, horolezectví i terénní běh.

Podzimní prázdniny v Českém ráji

Na podzimní prázdniny, tedy v termínu od soboty 26. do pondělí 28. října jsme připravili pro děti z domovů v Krnsku a v Novém Strašecí pobytovou akci v Českém ráji. Ubytovali jsme se na penziónu Zrcadlová koza u Turnova. V neděli jsme vyrazili na hrad Rotštejn, menší děti šli přímou cestou, větší pak přes Betlémské skály. Skupinka větších dětí s vybranými dobrovolníky si cestu zpět prodloužila přes Kozákov. V pondělí jsme navštívili Bozkovské jeskyně.

Kuželky s krnskými dětmi

V neděli 15. prosince jsme s dětmi z krnského domova vyrazili do Kosmonos na kuželky. Akce se účastnili čtyři dobrovolníci a osm dětí. Vytvořili jsme tedy čtyři týmy složené ze dvou dětí a jednoho dospěláka. Z kuželny jsme pak zamířili do domova, kde jsme si s dětmi zahráli fotbal a stolní hry. Před odjezdem nám děti předvedly krátké pásmo vystoupení, které nacvičily během roku.

Silvestrovský pobyt v Jeseníkách

Pro pár dětí, které se z dětských domovů vrátily do rodin, které jsou sociálně slabé, jsme připravili v termínu od 27. prosince 2013 do 1. ledna 2014 pobyt v Jeseníkách. Věnovali jsme se především lyžování a poznávání krás Jeseníků.

Povánoční procházka Prahou

V pondělí 30. prosince jsme pozvali děti z Dětského domova v Krnsku na procházku povánoční Prahou, během níž si mohli na vlastní kůži prožít neopakovanou povánoční atmosféru Prahy.

Návštěvy dalších akcí

Během roku jsme také navštívili několik akcí, které byly pořádány jinými organizacemi a jichž se účastnily děti z domovů, se kterými spolupracujeme. Tyto akce dáváme záměrně do samostatné sekce, abychom nechtěně neslízli smetanu za ty, kdo se na jejich organizaci podíleli. Cílem našich návštěv bylo podpořit děti ve sportovním či uměleckém počínání.

Výlet za nymburskými do Kořenova

Od čtvrtka 21. do soboty 23. února jsme pobyli v Kořenově, kde trávily nymburské děti jarní prázdniny. S sebou jsme vzali i nymburského Karla, který byl v té době na pobytu u našeho dobrovolníka Petra, a Vojtu ze Strašecí. Během pobytu jsme se věnovali lyžování.

Výlet na olympiádu dětských domovů

Stejně jako každý rok i letos v Solenici a Příbrami probíhala olympiáda dětských domovů, na níž jsme nemohli chybět. Letos proběhla od pátku 17. do úterý 21. května. Na místě jsme mohli fandit strašeckým, nymburským i pyšelským dětem, a to hned ve dvou dnech - v sobotu v Solenici a v neděli v Příbrami.

Návštěva koncertu Děti dětem

Dětský domov v Novém Strašecí a Klub přátel dětí DD uspořádaly ve středu 9. října benefiční koncert Děti dětem. Na koncertě vystoupily děti z šesti domovů. Výtěžek tohoto koncertu byl věnován nadačnímu fondu Asante Kenya, podporujícímu vzdělávání dětí v Keni, občanskému sdružení Sluneční paprsek, které působí při dětském onkologickém oddělení v Motole.

Den otevřených dveří v DD Nymburk

Dětský domov v Nymburce pořádal v sobotu 30. listopadu den otevřených dveří, což jsme využili k návštěvě dětí. Ty předvedly návštěvníkům krátké vystoupení. Mohli jsme si též prohlédnout domov, občerstvit se, nakoupit si drobné vánoční dárky a s dětmi si popovídat.

Besídka DD Pyšely

V sobotu 14. prosince jsme přijali pozvání na vánoční besídku domova v Pyšelích. Nejprve jsme si prohlédli výstavu, kterou děti a zaměstnanci domova připravili u příležitosti pátečního dne otevřených dveří, pak přišel zlatý hřeb odpoledne: pásmo, které děti během roku nacvičily.

Besídka DD Nové Strašecí

Ve čtvrtek 19. prosince jsme vyrazili na besídku Dětského domova v Novém Strašecí. Děti předvedly několik tanečních, pěveckých i hudebních vystoupení, čímž nás krásně naladily do vánoční atmosféry.

Finanční toky

Výdaje za akce

DatumNázev akceCenaZa co
27. 1. 2013Lyžovačka na Perninku3121vlek, svačina
3. 2. 2013Výlet do čestlického akvaparku404nápoje
21.-23. 2. 2013Výlet za nymburskými do Kořenova4992ubytování, lyžování
1. 3. 2013Lyžovačka na Perninku2118vlek, svačina
3. 3. 2013Návštěva v Pyšelích629občerstvení, jízdné
10. 3. 2013Výlet do kladenského akvaparku1635občerstvení, vstupné
23. 3. 2013Ping-pongový turnaj v Novém Strašecí244jízdné
30. 3. 2013Návštěva v Pyšelích178občerstvení
1. 4. 2013?Benefiční? koncert Umělci dětem28964,20sál, doprava
19. - 21. 4. 2013Víkend na Kokořínsku15731ubytování, doprava, strava, vstupné
5. 5. 2013Výlet na dostihy v Chuchli1736jízdné, trampolíny
8. 5. 2013Zahájení sezóny na hřišti v Novém Strašecí1090,10jízdné, odměny do soutěží
16. 5. 2013Výlet na parník1650jízdné, občerstvení
19. 5. 2013Seznampárty v Krnsku833,60jízdné, odměny do soutěží
24. 5. 2013Výlet na Noc kostelů1062jízdné, občerstvení
9. 7. 2013Výšlap na Jizerku648občerstvení
10. 7. 2013Procházka na Křivoklát331jízdné, vstupné, svačiny
30. 7. 2013Výlet k Tálínskému rybníku1516,50doprava, občerstvení
7. 8. 2013Koupání a buřtíky na Sázavě783,10doprava, vstupné, občerstvení
14.-18. 8. 2013Minitábor na Sázavě26330doprava, ubytování, strava, vstupné
15. 9. 2013Zoo Čelákovice910jízdné, občerstvení
21. 9. 2013Výlet na Krakovec1046doprava, občerstvení
27. 9. 2013Návštěva představení Hlasy světla304jízdné
9. 10. 2013Návštěva koncertu Děti dětem294,90doprava
18.-20. 10. 2013Výlet na Jesenický festiválek4066ubytování, doprava, strava
26.-28. 10. 2013Podzimní prázdniny v Českém ráji27179,80ubytování, doprava, strava, vstupné
30. 11. 2013Den otevřených dveří v DD Nymburk188,10doprava
14. 12. 2013Setkání dobrovolníků950občerstvení
17. 12. 2013benzín na prosincové akce1135,30benzín
27.-31. 12. 2013Silvestrovský pobyt v Jeseníkách37576ubytování, doprava, strava, vstupné

Z akcí, které nejsou v dané tabulce uvedeny, sdružení Opři se neplynuly žádné náklady

Výdaje

 • Akce: 168.381,60 Kč
 • Provozní náklady: 12.003,09 Kč
 • Nákupy: 27.466,70 Kč
 • Celkem: 207.851,39 Kč

Příjmy

 • Členské příspěvky: 8.000 Kč
 • Dary: 96.900 Kč
 • Faktury: 19.000 Kč
 • Dotace MŠMT: 93.000 Kč
 • Celkem: 216.900 Kč

Finální vyúčtování

 • Na počátku roku: 9.186,67 Kč
 • Příjmy: 216.900 Kč
 • Výdaje: 207.851,39 Kč
 • Na konci roku: 18.235,28 Kč

Do provozních nákladů byly započítány náklady na rozšíření informačního systému, na reklamu, na školení (školení řidičů a školení komunikace v krizových situacích), jízdné nesouvisející přímo s akcemi pro děti (doučování, informační schůzky v domovech, apod.) a další drobné náklady.

Do majetku sdružení bylo v roce 2013 pořízeno kempingové nádobí, stany, stolní hry, papírenské a hygienické potřeby, výtvarné potřeby, lékárnička, a další drobné položky.

Majetek a závazky

Občanské sdružení Opři se nemá žádné závazky. Do majetku o. s. Opři se patří:
 • pumpička na míče,
 • prodlužovací napájecí kabel,
 • výtvarné potřeby,
 • papírnické potřeby,
 • elementární lékárnička,
 • čtyři stany,
 • elementární sada kempingového nádobí,
 • stolní a karetní hry,
 • baterky,
 • buzoly,
 • mapy,
 • DVD,
 • hygienické potřeby.

Dárci sdružení

 • Anect, a.s.,
 • Vladimíra Axmannová,
 • Michal Doležal,
 • Oxana Herodesová,
 • Lenka Klemmová,
 • Dušan Korunka,
 • Lenka a Karel Kotkovi,
 • Jiřina Máčelová,
 • Vendula Pešková,
 • Martin Pošta,
 • Veronika Svobodová,
 • Renata Šebestová,
 • Karel Vaněk,
 • Zuzana Viktoriová,
 • Tomáš Zeisl.

Veřejné sbírky

Občanské sdružení Opři se začalo v září 2013 provozovat dvě veřejné sbírky: jednu s názvem Volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů a druhou Individuální rozvoj dětí z dětských domovů. Na první sbírku se v roce 2013 vybralo 6.700 Kč, na druhou 2.200 Kč. Ze sbírek nebylo v roce 2013 čerpáno. Do veřejných sbírek přispěli:

 • Jan Bouchner,
 • Ludmila Drábková,
 • Veronika Dvořáková,
 • Jan Hnízdil,
 • Petr Hurt,
 • Simona Janoušová,
 • Martin Kačer,
 • Ida Kupsová,
 • Marek Kužel,
 • Pavel Matyáš,
 • Jiřina Šiklová,
 • Alice Vorlíková.

Spolupracující organizace

 • Dětský domov Krnsko,
 • Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí,
 • Základní škola, Mateřská škola speciální, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna Nymburk,
 • Dětský domov a Školní jídelna Pyšely,
 • Audabiac, o. s.,
 • Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
 • Klub náhradních rodin, RC Routa, o.s.
 • Relax Café, Praha 6.

Dále děkujeme

 • společnosti Mazars, s.r.o. za bezplatné vedení účetnictví, a věnování batohů pro děti,
 • autoškole Lenka Pešková za poskytnutí slevy na školení řidičů,
 • divadlu Broadway, za poskytnutí výrazné slevy na pronájem sálu na benefiční koncert Umělci dětem,
 • Haně Gregorové a Martinu Poštovi za přípravu koncertu Umělci dětem,
 • Ateliéru ProFoto Vosáhlo za fotodokumentaci koncertu,
 • GMF Aquapark Prague za vstupné zdarma do čestlického akvaparku,
 • Markovi Kuželovi za správu našeho webu,
 • Autopůjčovně JC car za poskytnutou slevu na pronájem mikrobusu na podzimní prázdniny,
 • Autobusové dopravě Pragotour za poskytnutou slevu na pronájem mikrobusu na silvestrovský pobyt,
 • penziónu Zrcadlová koza za slevu na ubytování a vytvoření vlídný přístup k našim dětem během podzimních prázdnin,
 • Areálu Sázavský ostrov za slevu na ubytování a vytvoření vlídný přístup k našim dětem během letního minitáboru,
 • Sportovnímu klubu Mšeno za slevu na ubytování a vytvoření vlídný přístup k našim dětem během jarní víkendovky,
 • Dámskému klubu ČVUT za bezplatné poskytnutí vstupenek pro děti na plavbu parníkem,
 • společnosti Apollon Art, o.p.s., za poskytnutí vstupenek na přestavení Hlasy světla a příslib daru (který jsme dosud nedostali),
 • Centru integrace dětí a mládeže, o.s., za možnost uspořádat pro děti silvestrovský pobyt na Lipance,
 • společnosti Tarsago, s.r.o. za knihy, encyklopedie, které nám věnoval pro děti z domovů,
 • Střední a vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby Michael za vyřazené počítače, které věnoval našemu sdružení a které jsme předali dále do sociálně slabých rodin a dětských domovů, a za možnost, že jeden chlapec, který strávil část dětství v dětském domově, mohl do školy docházet na výtvarné kurzy,
 • panu Martinu Pelcovi za flash disky, které nám věnoval pro děti,
 • Janu Kratochvílovi za štos vystřihovánek z časopisu ABS,
 • manželům Netušilovým za didaktické pomůcky pro výuku angličtiny pro malé děti.