Chci pomoci

Jako každá neziskovka je i sdružení Opři se závislé na pomoci nadšenců, kterým nejou osudy opuštěných dětí lhostejné. Za jakoukoliv pomoc budeme rádi. Chcete-li se stát členem sdružení či dobrovolníkem, vyplňte v tomto formuláři jméno a bydliště, č. OP, RČ (tyto údaje je třeba vyplnit na přihlášku či na smlouvu o dobrovolnické činnosti). Do kolonky Veřejný profilový text vyplňte, co Vás k tomu motivuje a jak chcete sdružení pomoci. Pomoci nám můžete:

Jako člen sdružení

Členové sdružení mají přímý vliv na jeho chod formou účasti na valných hromadách, které probíhají minimálně jednou ročně. Mají právo volit předsedu a výkonný výbor sdružení. Platí členské poplatky, jejichž výše je určena vnitřními předpisy, v současné době je nastavena na 1000 Kč ročně. 

Jako dobrovolník pro práci s dětmi

Tato skupina dobrovolníků se podílí na přípravě akcí pro děti a zajištění pedagogického či zdravotního dozoru. Svůj čas věnuje přímo dětem. Tvoří základ činnosti sdružení.

Jako dobrovolník pro zajištění chodu sdružení

Bez těchto dobrovolníků by sdružení také nemohlo existovat. Náplň činnosti těchto dobrovolníků je široká: od přípravy smluv přes zpracování účetní a daňové agendy, fundraising až po marketingovou propagaci.