Chci pomoci

Jako každá neziskovka je i spolek Opři se závislé na pomoci nadšenců, kterým nejsou osudy opuštěných dětí lhostejné. Za jakoukoliv pomoc budeme rádi. Chcete-li se stát členem spolku či dobrovolníkem, vyplňte v tomto formuláři jméno a bydliště, č. OP, RČ (tyto údaje je třeba vyplnit na přihlášku či na smlouvu o dobrovolnické činnosti). Do kolonky Veřejný profilový text vyplňte, co Vás k tomu motivuje a jak chcete spolkupomoci. Pomoci nám můžete:

Jako člen spolku

Členové spolku mají přímý vliv na jeho chod formou účasti na valných hromadách, které probíhají minimálně jednou ročně. Mají právo volit předsedu a výkonný výbor sdružení. Platí členské poplatky, jejichž výše je určena vnitřními předpisy, v současné době je nastavena na 1000 Kč ročně. 

Jako dobrovolník pro práci s dětmi

Tato skupina dobrovolníků se podílí na přípravě akcí pro děti a zajištění pedagogického či zdravotního dozoru. Svůj čas věnuje přímo dětem. Tvoří základ činnosti spolku.

Jako dobrovolník pro zajištění chodu spolku

Bez těchto dobrovolníků by spolek také nemohlo existovat. Náplň činnosti těchto dobrovolníků je široká: od přípravy smluv přes zpracování účetní a daňové agendy, fundraising až po marketingovou propagaci.