Jaký jsme spolek?

Otevřený spolek

Členem spolku se může stát fyzická osoba po zaplacení členského příspěvku dle vnitřní normy sdružení (nyní je roční členský příspěvek nastaven na 1.000 Kč). Členové sdružení mohou rozhodovat o jeho činnosti hlasováním na valných hromadách a mimo valné hromady pak elektronicky.

Ekonomicky efektivní spolek

Spolek bude založen na práci dobrovolníků, alespoň v počátcích nebude nikoho zaměstnávat. Všechny peníze je tedy možno investovat do akcí pro děti. O uzavření zaměstnanecké smlouvy bychom uvažovali až v případě, kdy by se činnost sdružení podařilo rozjet natolik, že by již nebylo možné ji řídit v rámci dobrovolnické činnosti.

Viditelný spolek

Spolek bude na své webové stránce zveřejňovat informace o všech akcích, které pro děti uspořádá. Na základě toho může každý vidět, že spolek žije a vyvíjí činnost, kvůli níž byl založen.

Čitelný spolek

Spolek také bude zveřejňovat veškeré finanční toky, díky čemuž bude pro širokou veřejnost velmi dobře čitelné, takže si každý může zkontrolovat, za co se získané finance utratí. Zároveň budou zveřejňovány všechny příjmy včetně případných sponzorských darů.

Akční spolek

Náš spolek během roku připraví několik akcí zaměřených na děti z dětských domovů. Jedním z našich cílů bude alespoň částečná integrace, takže naše akce budou otevřeny i dětem z fungujících rodin.