Aktivity spolku Opři se

Spolek Opři se byl založen za účelem pomoci dětem vyrůstajícím v dětských domovech. Spolupracujeme se třemi domovy, a to v Novém Strašecí, Nymburce a Pyšelích.

Ve své činnosti se snažíme pomáhat dětem co nejúčinněji. Aby byla pomoc účinná, musí však být dlouhodobá. Důležité je s dětmi navázat blízký osobní kontakt, neboť pak může být spolupráce o to intenzivnější.

Naše aktivity ve prospěch dětí z dětských domovů jsou tyto:

Poznávací výlety pro děti mimo dětský domov

Cílem těchto výletů je jednak to, aby se děti mohly podívat tam, kam se s dětským domovem nedostanou, ale také navázání blízkých vztahů mezi dětmi a dobrovolníky. Tyto vztahy se již začínají rýsovat a přinášejí první ovoce.

S dětmi jsme se zatím podívali:

Vícedenní pobytové akce

Na těchto akcích děti opustí zaběhlé stereotypy v domově a mohou se na delší čas psychicky uvolnit. Snažíme se je zapojit do zdárného průběhu celé akce a umožňujeme jim podílet se na plánování aktivit během pobytu. Pobytovky zaměřujeme zejména na turistiku.

Zatím jsme pro děti připravili tyto dvě pobytovky:

Návštěvy v domovech

Za dětmi též jezdíme do domovů a po dobu naší návštěvy se jim intenzivně věnujeme. Kromě sportovního vyžití se též zaměřujeme kreativně. S dětmi hrajeme hry, malujeme a nebo jsme též s nimi vyráběli draky.

S dětmi jsme:

Pravidelné zájmové aktivity

Činnost v této oblasti jsme rozjeli až po prázdninách roku 2012 v Pyšelích, kam za dětmi jezdíme s divadelním kroužkem. Jedná se o pilotní projekt. Pokud se ujme a děti budou mít o něho zájem a budou ochotné soustředěně pracovat, časem nabídneme i další aktivity do dalších domovů.

Pomoc mladým, kteří již domov opustili

Přestože jako spolek fungujeme teprve od ledna 2012, do činnosti našeho spolku se snažíme zapojit mladé lidi, kteří již domovy opustili a se kterými máme již nějakou dobu navázané vztahy. Poskytujeme jim prostor k realizaci uvnitř spolku a zapojením do naší činnosti podporujeme jejich integraci do společnosti. Dvěma chlapcům jsme na léto sehnali brigádu v Kauflandu.

V současné době pod vedením Romana Brejchy intenzivně pracujeme na projektu Šance i pro Tebe..., který bude zaměřen na pomoc mladým lidem, kteří se po odchodu z domova dostali do problematické životní situace. Tento projekt Vám brzy představíme.