Vedení spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Mezi zasedáními členské schůze spolek vede rada. Statutárním zástupcem našeho spolku je předseda. V současné době má náš spolek toto vedení:

Předseda:Petr Matyáš
Rada:
Jana Černá,
Petr Matyáš,
Jiří Mikeš.
Mandát do:
31. října 2019