Vedení spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Mezi zasedáními valné hromady spolek vede výkonný výbor. Statutárním zástupcem našeho spolku je předseda. Nemá však podpisové právo. V současné době má náš spolek toto vedení:

Předseda:Petr Matyáš
Výkonný výbor:
Tadeáš Bajusz,
Petr Matyáš,
Adam Šenk.
Mandát do:
31. října 2016