Nabízíme

Činnost našeho sdružení Opři se je zaměřena na děti z dětských domovů, přesto však můžeme být přínosní i jiným. Vybraným zájemcům jsme schopni nabídnout:

Firmám

 • zmapování, nastavení a optimalizaci procesů ve firmě,
 • příprava informačních systémů na míru těmto procesům,
 • organizace školení v oblasti IT,
 • příprava a realizace team-buildingových akcí
 • organizace dětských dnů pro děti zaměstnanců,
 • organizace kulturních akcí pro zaměstnance,
 • poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů,
 • koučing managementu společnosti,
 • školení z různých oblastí soft-skillových dovedností.

Rodinám s dětmi

 • účast dětí na našich akcích a zajištění kvalifikovaného pedagogického dozoru a zajímavého programu po celou dobu akcí,
 • vaše děti mohou navázat nová přátelství, prožít spoustu zážitků a ještě se něčemu přiučit.
 • pěstounským rodinám nabízíme i tzv. respitní pěči, kdy vezmeme děti na naše akce.

Základním a středním školám

 • přípravu přednášek o problematice ústavní či náhradní rodinné péče do hodin občanské nauky,
 • naplánování a vlastní realizaci školních výletů.

Občanským sdružením

 • pomoc se založením sdružení,
 • zmapování, nastavení a optimalizaci procesu ve sdružení,
 • příprava informačních systémů na míru těmto procesům,
 • příprava a realizace team-buildingových akcí.