Děti z dětského domova jezdí pomáhat na hrad

Petr Matyáš, 17.10.2014


Čelákovice - 17. 10. 2014 - Děti z dětského domova v Novém Strašecí, které samy potřebují pomoc ostatních, strávily uplynulý víkend na hradě Hauenštejně, kam se pravidelně vracejí, pomocí hradní čeládce s přípravou na zimu. Cílem těchto výletů je vést děti k dobrovolnictví.

Titulek

Děti z Dětského domova v Novém Strašecí strávily víkend 10.-12. října  2014 na krušnohorském hradě Hauenštejně, známém též pod názvem Horní Hrad. Účelem jejich pobytu však nebyla relaxace, ale pomoc hradní čeládce. Tuto akci uspořádalo občanské sdružení Opři se.

Občanské sdružení Opři se bylo založeno v lednu 2012 za účelem pomoci dětem z dětských domovů v integraci do společnosti. Pro děti pořádá volnočasové aktivity formou pravidelných akcí (animační či fotografické dílny, výlety na horolezeckou stěnu, letní cyklistické tábory, apod.) a taktéž řadu výletů zaměřených především na poznávání. Kromě toho dětem nabízí doučování. Spolupracuje s dětskými domovy v Krnsku, Novém Strašecí a Pyšelích.

Po ničivých povodních v červnu 2013 se dobrovolníci sdružení zapojili do likvidace škod v Hlásné Třebani na Karlštejnsku. Spolu s dobrovolníky se do pomoci zapojil i tehdy patnáctiletý Marián z Dětského domova v Novém Strašecí, a byl velmi platným členem týmu. Jeho počínání se stalo pro dobrovolníky sdružení Opři se inspirací k tomu vést děti z domovů k dobrovolnictví.

Již na podzim loňského roku sdružení navázalo komunikaci s obecně prospěšnou společností Horní Hrad, která usiluje o obnovení stejnojmenné památky. Tu převzala v roce 2000 ve značně rozpadlém stavu. Oběma organizacím se podařilo domluvit na spolupráci, která byla úspěšně zahájena v dubnu 2014.

Při dubnové návštěvě dostaly děti a dobrovolníci Opři se za úkol snášet z hradních lesů ořezané větve, při zatím poslední, říjnové, pak česání ovoce v hradních sadech a svážení dřeva z podhradí na hrad.

Tato spolupráce občanského sdružení Opři se a obecně prospěšné společnosti Horní Hrad bude pokračovat i nadále. Jejím účelem je vést děti z dětských domovů, které jsou cílem mnoha dobročinných aktivit, k dobrovolnictví, aby uměly pomoc nejen přijímat, ale též dávat.