Opři se - sdružení pomáhající dětem

Petr Matyáš, 7.2.2012


Dne 4. ledna byl Ministerstvem vnitra schválen návrh na registraci nového občanského sdružení s názvem Opři se. Cílem tohoto sdružení je pomoci dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti a usnadnit jim přechod z dětského domova do běžného života. Činnost bude založena na práci dobrovolníků.

Titulek

Dne 4. ledna byl Ministerstvem vnitra schválen návrh na registraci nového občanského sdružení s názvem Opři se. Cílem tohoto sdružení je pomoci dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti a usnadnit jim přechod z dětského domova do běžného života. Činnost bude založena na práci dobrovolníků.

Cílem sdružení v žádném případě nebude zahrnout děti materiálními dary, ale nabídnout jim oporu během jejich pobytu v domově i po jeho opuštění. Sdružení bude pořádat různé akce, na nichž se budou setkávat děti z domovů, děti z rodin a dobrovolníci. Hlavním cílem těchto akcí bude vytvořit přirozené prostředí, v němž by mohly vznikat vztahy dětí z domovů s dětmi z rodin a zejména s dobrovolníky, o které by se děti mohly opřít (odtud název sdružení). Tyto vztahy se budeme snažit pěstovat i poté, co dítě opustí dětský domov.

Opři se je otevřeným občanským sdružením. Jeho členem se může stát libovolná fyzická osoba starší 18 let. Informace o pořádaných akcích budou zveřejňovány na našich webových stránkách na adrese http://www.oprise.cz. Na těchto stránkách také brzy najdete informace o veškerých finančních tocích. Stránky se však zatím teprve připravují.
V současné době hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni se účastnit našich akcí jako pedagogický dozor, případně nám vypomoci s vedením účetní a daňové agendy, administrativních činností apod.

Další informace o sdružení najdete na našich webových stránkách či na naší stránce na Facebooku (http://facebook.com/oprise) či na Google+.


Opři se, o.s.

Kontaktní osoba:Mgr. Petr Matyáš
Web:   http://www.oprise.cz
Facebook:http://www.facebook.com/oprise,
E-mail:      
info@oprise.cz.