Již půl roku se mají děti z domovů o koho opřít

Petr Matyáš, 3.7.2012


Dnes je tomu přesně půl roku, co oficiálně vzniklo naše občanské sdružení Opři se, jehož cílem je pomáhat dětem z dětských domovů. Pro děti pořádáme výlety (jednodenní i vícedenní) s účastí dobrovolníků, na kterých se formují vztahy mezi dobrovolníky a dětmi, které by časem mohly přerůst v hostitelskou či pěstounskou péči. Také pomáháme dětem v době odchodu z domovů, a to zejména tak, že je připravujeme na pohovory a radíme jim, jak mají shánět zaměstnání, ale i brigády ještě než domov opustí.

Titulek
Čelákovice, 4. července 2012 - Dnes je tomu přesně půl roku, co oficiálně vzniklo naše občanské sdružení Opři se, jehož cílem je pomáhat dětem z dětských domovů. Pro děti pořádáme výlety (jednodenní i vícedenní) s účastí dobrovolníků, na kterých se formují vztahy mezi dobrovolníky a dětmi, které by časem mohly přerůst v hostitelskou či pěstounskou péči. Také pomáháme dětem v době odchodu z domovů, a to zejména tak, že je připravujeme na pohovory a radíme jim, jak mají shánět zaměstnání, ale i brigády ještě než domov opustí. Máme za sebou první půlrok naší činnosti a to je vhodný čas k bilancování. Za tu dobu se nám povedlo:
  • Vybudovat dostatečnou členskou základnu (nyní máme 11 členů) a stabilní tým dobrovolníků (alespoň jedné akce se zúčastnilo 19 dobrovolníků). Tito lidé se podílejí nejen na přípravě akcí pro děti, ale i na chodu sdružení. Vše dělají zdarma ve svém volném čase. Proto jsme ekonomicky velmi efektivní sdružení.
  • Získat si důvěru vedení dětských domovech. V počátcích sdružení jsme naše akce plánovali pouze pro dětské domovy v Nymburce a v Novém Strašecí. Časem jsme pod svá křídla přibrali i pyšelský domov.
  • Připravit pro děti z domovů sedm akcí. S dětmi jsme navštívili např. železniční muzeum v Lužné u Rakovníka či muzeum Josefa Lady v Hrusicích či strávili víkend v Krkonoších, během něhož jsme zdolali vrchol Sněžky. Kromě toho jsme párkrát děti navštívili v domově nebo na akci pořádané jinými organizátory.
  • Navázat spolupráci s firmami i dalšími institucemi. Některé firmy nám nabídly své služby zcela zdarma nebo s výraznou slevou. Dále jsme navázali spolupráci Klubem náhradních rodin Routa. Na úrovni sdílení dobrovolníků též spolupracujeme s občanským sdružením Audabiac.
  • Zapojit do naší činnosti první celou rodinu. Výběrovým řízením na dobrovolníka prošla paní, která na naše akce bere celou svou rodinu ? manžela, který se také zapojuje jako dobrovolník, a dvě malé děti, které se s dětmi z domovů přátelí.
Nic však není zcela růžové, proto, chceme-li být k sobě upřímní, musíme také říct, kde máme rezervy.
V brzké době musíme:
  • Zajistit financování sdružení. Za první půlrok se nám nepodařilo uspět s jedinou žádostí o grant. Jako nová organizace, za kterou zatím není vidět mnoho hmatatelných úspěchů, příliš nevěříme v brzké prolomení této bariéry. Proto se hodláme soustředit na hledání donátorů z oblasti firemního sektoru a na tzv. sociální podnikání ? nabízení služeb firmám i jednotlivcům s tím, že  získané prostředky budou využity na akce pro děti.
  • Zajistit pravidelné vzdělávání dobrovolníků. Práce s dětmi z dětských domovů je velice náročná a dobrovolníci musí k dětem přistupovat citlivě. Všichni dobrovolníci prošli základním školením komunikace s dětmi, nicméně chystáme i řadu seminářů a školení s profesionály z této oblasti.
  • Zahájit cyklus benefičních koncertů. Benefiční koncerty jsme chtěli rozjet od dubna, bohužel v rámci jiné činnosti nám na to nezbyl čas. S koncerty počítáme nejdříve od druhé půlky září. Na jejich pořádání jsme se již domluvili s pražským klubem Carpe Diem, nyní oslovujeme konkrétní umělce.
Přestože máme za sebou teprve půl roku činnosti, můžeme konstatovat, že jsme již dosáhli dílčích úspěchů, zejména navázání úzkých vztahů dobrovolníků s dětmi, které mají pro děti velkou perspektivu, neboť jim daní dobrovolníci mohou pobyt v domově zpříjemnit.


Opři se, o.s.

Kontaktní osoba:Mgr. Petr Matyáš
Web:   http://www.oprise.cz
Facebook:http://www.facebook.com/oprise,
E-mail:      
info@oprise.cz.