Více fotografií...

Oběd pod hradem Kostí
Pod Kostí
Na vyhlídce nad Hruboskalským skalním městem
Oběd u Hrubé Skály
Na zemi byla spousta zajímavostí
Na skále v Hrubé Skále
Na vyhlídce nad Hrubou Skálou
Na vyhlídce
Na vyhlídce nad Hrubou Skálou
Na skále v Hrubé Skále