Výroční zpráva za rok 2017

Identifikační údaje 

Název sdružení:Opři se, z. s.
Adresa:


Boženy Koutníkové 2022/D
Čelákovice
250 88
IČ:227 59 280
Webové stránky:http://oprise.cz
Stránka na Facebooku:http://www.facebook.com/oprise
E-mail:info@oprise.cz
Číslo účtu:2000222278/2010
Banka:Fio banka, Praha
Kontaktní osoba:


Petr Matyáš
petr.matyas@oprise.cz
777 028 987
Registrováno:4. 1. 2012 pod č.j. VS/1-1/87062/12-R

Poslání sdružení 

Občanské sdružení Opři se pomáhá dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti. Pořádá různé akce a výlety, jednodenní i vícedenní, pro děti z dětských domovů za účasti dobrovolníků a dětí vyrůstajících ve své biologické či pěstounské rodině. Našich akcí se můžou účastnit i celé rodiny. Díky tomuto propojení mohou děti z dětských domovů navázat přátelství s lidmi majícími rodinné zázemí a tím i poznat fungovaní rodiny zevnitř. Tito lidé pak pro ně mohou být přirozenými vzory.

S dětmi udržujeme kontakt i poté, co dětský domov opustí. To nastává většinou v době ukončení studií. Odcházejícím dětem se snažíme být oporou a v případě potřeby jim pomáháme se sháněním bydlení či zaměstnání. Dítě také může opustit domov dříve, kdy se buď navrací do své rodiny, nebo odchází do rodiny pěstounské. I tyto děti nadále na naše aktivity zveme a jsme velice rádi, když zůstávají členy naší komunity.

Účel spolku

 • Podpora dětí vyrůstajících v dětských domovech.
 • Integrace dětí z dětských domovů do běžné společnosti.
 • Vedení dětí z dětských domovů k dobrovolnictví.
 • Podpora dětí opouštějících dětské domovy po dovršení zletilosti.
 • Podpora rodin po návratu dětí z dětských domovů před dovršením zletilosti.
 • Podpora a propagace pěstounské a hostitelské péče.

Personální obsazení spolku

Vedení sdružení

Předseda: Petr Matyáš
Rada spolku: Jana Černá
Petr Matyáš
Jiří Mikeš

Členové spolku

K 31. prosinci 2017 měl spolek Opři se tyto členy:

 • Tadeáš Bajusz,
 • Jana Černá,
 • Štěpánka Fedáková,
 • Žaneta Henyšová,
 • Dominik Hrubý,
 • Alexandr Krško,
 • Petr Landsfeld,
 • Petr Matyáš,
 • Jiří Mikeš,
 • Michaela Orlíková,
 • Lucie Pokorná,
 • Adam Šenk,
 • Renata Šourková,
 • Milan Štajer,
 • Helena Štajerová,
 • Martina Tobolová.

Dobrovolníci spolku

Během roku 2017 se do činnosti spolku (zejména formou přípravy a realizace akcí spolku a pravidelným doučováním) zapojili tito dobrovolníci:

 • Tadeáš Bajusz,
 • Alena Bublová,
 • Arina Černá,
 • Jana Černá,
 • Michal Černý,
 • Jakub Černý,
 • Milan Flegel,
 • Barbora Flegelová,
 • Michal Haubner,
 • Petr Henyš,
 • Žaneta Henyšová,
 • Dana Houdková,
 • Dominik Hrubý,
 • Iveta Kachlíková,
 • Radek Kočík,
 • Alexandr Krško,
 • Ondřej Krško,
 • Vojtěch Kulina,
 • Petr Landsfeld,
 • Lukáš Lopatovský,
 • Hana Markytánová,
 • Petr Matyáš,
 • Eliška Matyášová,
 • Šárka Melichová,
 • Jiří Mikeš,
 • Dominika Neužilová,
 • Michaela Orlíková,
 • Martin Pošta,
 • Marina Rozumenko,
 • Karolína Strolená,
 • Adam Šenk,
 • Renata Šourková,
 • Dominik Šrom,
 • Milan Štajer,
 • Helena Štajerová,
 • Libor Štiťák,
 • Martina Tobolová,
 • Miloš Vágner,
 • Irena Valešová,
 • Anna Valisková,
 • Jaroslav Vašák,
 • Lenka Vejvančická,
 • Tomáš Vejvančický.

Aktivity v roce 2017

Rok 2017 byl ve znamení udržování rozjetých pravidelných aktivit. V zimní sezóně jsme zhruba jednou za měsíc vyráželi na lezecká odpoledne na umělou stěnu. Vrcholem této aktivity byl pak lezecko-turistický víkend v září. Lezení u dětí podporuje soustředění, rozvahu, ale i fyzickou kondici. Učí je překonávat různé překážky (strach z výšek, dokázat věci, ve kterých si nevěřily).

Dále jsme pravidelně dojížděli do pyšelského domova s animační dílnou. Tu vedou pod svou značkou Animatěj naši dobrovolníci Helena a Milan Štajerovi. Dílnička je zaměřena především na menší děti, které se učí týmové práci. Aktivita podporuje jejich kreativitu, koncentraci, schopnost rozmyslet si animaci, apod.

Do Pyšel jsme dojížděli každý týden doučovat. Vždy z Prahy vyrazili dva až tři dobrovolníci, kteří se během odpoledne věnovali zhruba pěti dětem. Doučovali jsme převážně angličtinu, češtinu a matematiku, ale v případě potřeb i jiné předměty. Deváťákům jsme se snažili pomoci s výběrem střední školy.

Během roku jsme uspořádali i pár sportovně zaměřených víkendů - dva lyžařské (jeden v Krkonoších a druhý na Hauenštejně), vodácký a již zmíněný lezecko-turistický. Tyto akce jsou zaměřeny především na relaxaci pohybem. Snažíme se dětem nabídnout široké spektrum vyžití.

Během roku jsme čtyřikrát vyjeli dobrovolnický pobyt na Hauenštejn. Březnový pobyt byl obohacen lyžováním. V červenci jsme tam strávili téměř celý týden. Pomáhali jsme se dřevem, sklízením ovoce, pálením pořezaných náletových dřevin, apod. Nezapomněli jsme však ani na poznávání překrásného okolí. Vrcholem této aktivity byl dobrovolnický pobyt tří našich chlapců, kteří za doprovodu dobrovolníka Jiřího Mikeše vyrazili na téměř tři týdny pomáhat do francouzské Akvitánie.

Velkou pozornost jsme věnovali pěvecky nadanému Tadeáši Žakovi, který prošel dětským domovem v Novém Strašecí a nyní vyrůstá v pěstounské rodině. Má velký cíl se hudebně prosadit a tvrdě na sobě pracuje. Podařilo se nám domluvit mu i některá vystoupení a díky nám navštěvuje hodiny zpěvu u zpěvačky a hudební pedagožky Lindy Finkové.

Akce pro děti uspořádané v roce 2017

1. Zkouška s Tadeášem 2017/1

Termín: 2. ledna 2017
Rok 2017 jsme zahájili hned v jeho druhém dni. V pondělí 2. ledna za námi do Prahy dorazil Náš nadějný zpěvák Tadeáš se svou dvorní kytaristkou Endy, aby si natrénovali nové písničky.

2. Lezecké odpoledne 2017/1

Termín: 8. ledna 2017
V neděli 8. ledna 2017 jsme vyrazili poprvé v letošním roce na lezeckou stěnu. Tentokrát do areálu ČVUT v Praze na Julisce. Akce se zúčastnilo pouhých osm dětí z dětských domovů v Pyšelích a v Novém Strašecí.

3. Lyžovačka na Perninku

Termín: 14. ledna 2017
V sobotu 14. ledna 2017 jsme vyrazili se s dětmi z Dětského domova v Novém Strašecí do krušnohorského střediska Pernink na lyže. Z Čelákovic jsme vyjeli v sedm, abychom na půl devátou dorazili do Strašecí. Odtud jsme se přemístili na Pernink.

4. Animační dílna s Animatějem 2017/1

Termín: 14. ledna 2017
V sobotu 14. ledna 2017 vyrazili naši dobrovolníci Helča a Milan se svou animační dílničkou Animatěj do pyšelského domova. Animační dílničky na téma Já mám koně se tentokrát zúčastnilo šest dětí: Denis, Marcel, Ema, Máňa, Adriana a Lukáš. Na chvíli se přidal i Pavel.

5. Lyžařský víkend 2017

Termín: 3.-5. února 2017
O víkendu 3.-5. února 2017 jsme vyrazili s dětmi z dětských domovů v Pyšelích a v Novém Strašecí na lyžařský výlet do Krkonoš. Akce se zúčastnili i dva exstrašečtí chlapci a jeden exkrnský, se kterými udržujeme kontakt i po jejich odchodech z domovů. Dále jsme na akci přivítali dva chlapce z rodin. Jirka je již součástí našeho inventáře, Pepík byl s námi poprvé.

6. Lezecké odpoledne 2017/2

Termín: 11. února 2017
V sobotu 11. února 2017 jsme podruhé v tomto roce vyrazili na lezeckou stěnu. Tentokrát na Julisku, nejčastější dějiště našich lezeckých aktivit. Akce se tentokrát zúčastnilo pět pyšelských dětí a také expyšelský Patrik, se kterým jsme se tak setkali po několika letech. Posledním dítětem byl Nikita, stálice našich akcí.

7. Zkouška s Tadeášem 2017/2

Termín: 12. února 2017
V neděli 12. února 2017 za námi do Prahy dorazili Endy a Tadeáš, aby si společně nacvičili nové písničky. Byla to druhá letošní zkouška. Dopoledne si aktualizovali svůj repertoár a zkusili si přehrát všechny písničky, se kterými by chtěli vystupovat, případně je nahrát ve studiu.

8. Lyžovačka s pyšelskými na Monínci

Termín: 18. února 2017
V sobotu 18. února 2017 jsme s pyšelskými dětmi vyrazili na lyže na Monínec. O půl deváté vyzvedl Petr v Pyšelích Michala, Vaška a Pepu a zamířil s nimi k Sedleci-Prčicím, kde se náš cíl nachází. S asi půlhodinovým zpožděním na místo dorazili Jirkové a ještě o něco později se přidala Ivča s Radkem, kteří si zde užívali lyžování již od pátku.

9. Animační dílna s Animatějem 2017/2

Termín: 26. února 2017
V neděli 26. února 2017 se Animatějovo animační komando, tentokráte posíleno několika dobrovolníky navíc, opět vypravilo do Dětského domova v Pyšelích, aby vytvořilo krátký animovaný film na téma "Písmenka".

10. Dobrovolnický víkend na Hauenštejně 2017/1

Termín: 3.-5.března 2016
Víkend 3.-5. března 2017 jsme strávili na krušnohorském hradě Hauenštejně, kam se s dětmi z dětských domovů vracíme již čtvrtým rokem. Při každém našem pobytu se snažíme pomáhat hradní čeládce. Tento pobyt tak byl v pořadí dvanáctým.

11. Zkouška s Tadeášem 2017/3

Termín: 4. března 2017
V sobotu 4. března 2017 proběhla třetí letošní zkouška Tadeáše a Endy, dvou mladých hudebníků, kteří by se rádi ve muzice prosadili. Než si začnou tvořit vlastní repertoár, zpívají zatím písně známých interpretů. Jedním z jejich oblíbenců je Ed Sheeran, který zrovna v pátek vydal své nové album Divide. Zkoušku jsme tak zahájili poslechem ukázek písní z alba. A hned si vybrali čtyři písně, které by se rádi naučili. Z tohoto alba pochází i píseň Shape of You, kterou Ed vydal jako singl již začátkem roku a kterou Endy a Tadeáš trénovali na minulé zkoušce.

12. Lezecké odpoledne 2017/3

Termín: 11. března 2017
V sobotu 11. března 2017 jsme vyrazili již potřetí v tomto roce na lezeckou stěnu. Naším útočištěm se tentokrát stal sportovní areál ČVUT v Praze Na Julisce. Akce se tentokrát zúčastnily děti z Dětského domova v Novém Strašecí a pyšelští chlapci Michal a Vašek. Dále se přidali i expyšelský Patrik a Nikita a Jirka, dvě naše stálice z rodin.

13. Výlet na Křivoklát

Termín: 18. března 2017
V sobotu 18. března 2017 jsme otevřeli letošní turistickou sezónu. Se strašeckými dětmi jsme vyrazili na nedaleký hrad Křivoklát. Z Prahy do Strašecí vyrazili Petr a Marina se svým synkem Nikitou, který mezi naše děti skvěle zapadl. Na Křivoklát ještě dorazila Helča. Ve Strašecí Petr a Marina naložili do aut 11 dětí a dvě vychovatelky - Ivu a Radku.

14. Zkouška s Tadeášem 2017/4

Termín: 25. března 2017
V sobotu 25. března dorazili Tadeáš a Endy do Prahy na čtvrtou letošní zkoušku. S nimi přijel i Erik, mladý talentovaný klavírista, který si chtěl s nimi zkusit zahrát.

15. Animační dílna s Animatějem 2017/3

Termín: 26. března 2017
V neděli 26. března jsme opět vyrazili do Pyšel s animační dílničkou. K Helče a Milanovi se přidala ještě Marina. Během dílničky Petr začal s pyšelskými kluky domlouvat možnost výjezdu na zahraniční dobrovolnický pobyt, který proběhl v červenci.

16. Lezecké odpoledne 2017/4

Termín: 1. dubna 2017
V sobotu 1. dubna jsme opět vyrazili na stěnu. Tentokrát jsme se netrefili dobře s termínem, neboť všechny tři domovy, se kterými spolupracujeme, měly nějaké jiné akce. Shodou okolností jsme však navázali komunikaci s počernickým domovem ohledně hledání hostitelské péče pro dva chlapce. A tak s námi tito bráškové vyrazili na stěnu.

17. Zkouška s Tadeášem 2017/5

Termín: 8. dubna 2017
V sobotu 8. dubna 2017 za námi již popáté v tomto roce dorazili Tadeáš s Endy, aby pokračovali ve zkoušení písniček. Tentokrát měli silnou motivaci, neboť naše dobrovolnice Dana Houdková, k níž Tadeáš pravidelně dojíždí na hodiny zpěvu, Tadeášovi zajistila možnost nahrát si vybrané písničky v profesionálním studiu, kde i ona nahrála své poslední CD Zmatkyzemě.

18. Dobrovolnický pobyt na Hauenštejně 2017/2

Termín: 21.-23. dubna 2017
O víkendu 21.-23. dubna 2017 jsme vyrazili již na dvanáctý dobrovolnický pobyt na hrad Haueštejn. Akce byla tentokrát vetší, sešlo se nás tam osmnáct. Akce se zúčastnily děti z pyšelského a ze strašeckého dětského domova.

19. Animační dílna s Animatějem 2017/4

Termín: 23. dubna 2017
V neděli 23. dubna 2017 opět uspořádali naši dobrovolníci Helča a Milan Štajerovi animační dílničku pod hlavičkou svého studia Animatěj. Do Pyšel s nimi tentokrát vyrazili Martina a Adam.

20. Zkouška s Tadeášem 2017/6

Termín: 8. května 2017
V pondělí 8. května dopoledne za námi do Prahy dorazili Tadeáš a Endy na další zkoušku. Její motivací byla dva vystoupení, která je v průběhu týdne očekávala. Ve středu 10. května měli krátké sólové vystoupení na Májovém koncertě, který pořádá kladenské gymnázium, jež oba navštěvují. V pátek pak vystoupili na kladenském majálesu.

21. Sportovní odpoledne v Novém Strašecí

Termín: 8. května 2017
V pondělí 8. května pořádal Dětský domov v Novém Strašecí tradiční sportovní odpoledne, jehož tradice sahá až do roku 2012, kdy se v jeho areálu slavnostně otevíralo multifunkční hřiště. Součástí tohoto odpoledne bývá i volejbalový turnaj, ve kterém jsme se umístili na bronzové pozici.

22. Výlet do liberecké ZOO

Termín: 13. května 2017
V sobotu 13. května 2017 jsme na dětmi z Dětského domova v Krnsku vyrazili na výlet do liberecké zoologické zahrady. Původně jsme plánovali i návštěvu IQLandie. Protože však nakonec jely především menší děti, nakonec jsme si o to důkladněji prošli ZOO.

23. Pochod Praha - Prčice 2017

Termín: 20. května 2017
V sobotu 20. května proběhl 52. ročník slavného pochodu Praha-Prčice. Po loňské zkušenosti, kdy jsme se akce zúčastnili poprvé, jsme ani letos nemohli chybět. Sestava byla velice podobná: Petr, Jirka a Pavel, kteří šli i loni, a druhý Jirka, který nahradil druhého Petra.

24. Olympiáda dětských domovů 2017

Termín: 20.-22. května 2017
Od pátku 19. do úterý 23. května 2017 pořádal solenický dětský domov další ročník středočeského kola olympiády dětských domovů. Letos se ho kromě strašeckého a pyšelského domova účastnil po asi desetileté pauze i "náš" třetí dětský domov - z Krnska. I letos se akce účastnil náš dobrovolník Petr, který již tradičně tvořil doprovod strašecké výpravy.

25. Animační dílna s Animatějem 2017/5

Termín: 21. května 2017
Tématem páté letošní animační dílničky byli motýli. Nejprve jsme si rozdělili obrázky motýlů na vymalování, pověděli si, v jakých stádiích vývoje můžeme motýla najít v přírodě a přečetli si doprovodnou básničku, kterou si na konci setkání namluvíme na diktafon. Ta poslouží jako zvuková stopa do výsledné animace.

26. Zkouška s Tadeášem 2017/7

Termín: 27. května 2017
Na sedmou letošní zkoušku dorazili Tadeáš a Endy v sobotu 27. května 2017 před polednem. Protože učebna, kde běžně zkoušíme, byla tentokrát obsazená, zakotvili jsme tentokrát v učebně s klavírem. Společné odpoledne jsme tak zahájili trošku netradičně společným obědem v naší oblíbené bageterii.

27. Noc kostelů 2017

Termín: 9. června 2017
V pátek 9. června 2017 proběhla po celé republice další Noc kostelů. Tuto příležitost navštívit významné sakrální památky v takto netradiční denní době jsme si ani letos nenechali ujít. Na akci dorazili čtyři studenti z Dětského domova v Novém Strašecí: Věrka, Jarda, Honza a Tomáš. Průvodce jim dělali naše dobrovolnice Jana s dcerou Hankou.

28. Zkouška s Tadeášem 2017/8

Termín: 11. června 2017
Na osmé letošní zkoušce jsme se sešli v neděli 11. června 2017 na Veleslavíně, kam Tadeáš se svou kytaristkou Endy přijíždí pravidelně autobusem z Kladna, kde bydlí. Protože Petr, který s nimi pravidelně zkouší, byl přes víkend mimo Prahu, zkouška proběhla až v podvečerních hodinách. Abychom neztráceli čas přesunem do Karlína a následně zpět a zároveň s ohledem na krásné počasí, jsme se tentokrát usadili v Divoké Šárce.

29. Víkend v Moravském krasu

Termín: 16.-18. června 2017
O víkendu 16.-18. června 2017 jsme vyrazili s dětmi z dětského domova v Novém Strašecí na poznávací pobyt do Moravského krasu. Akce se zúčastnili strašečtí Bea, Jarda, Honza a Tomáš a dále Míša, Ema a Jiřík, kteří vyrůstají v rodinách. Z dospěláků pak Petr a Jana se svými "dětmi" Hankou a Michalem.

30. Lezecké odpoledne 2017/5

Termín: 24. června 2017
Páté letošní lezecké odpoledne, které proběhlo v sobotu 24. června 2017, jsme si užili na Branických skalách. Poprvé jsme tak v letošním roce ozkoušeli přírodní terén. Pro děti to byl zasloužený bonbonek po zimní sezóně, kdy jsme od října pravidelně docházeli na lezeckou stěnu.

31. Zkouška s Tadeášem 2017/9

Termín: 25. června 2017
Na devátou letošní zkoušku dorazili Tadeáš a Endy v neděli 25. června 2017. Petr je naložil tentokrát přímo na Veleslavíně, kam jim přijíždí autobus z Kladna, a odvezl je do Karlína, kde se tradičně potkáváme.

32. Víkendový výlet do Prahy

Termín: 1.- 2. července 2017
O víkendu 1. a 2. července 2017 připravila naše dobrovolnice Marina pro tři strašecké brášky Jirku, Mirka a Ondru dvoudenní výlet do Prahy. Kluky vyzvedla v domově v sobotu dopoledne. První naše kroky mířily do Divoké Šárky. Kluci byli uneseni divočinou, která se rozkládá jen kousek od středu Prahy. divoký potůček a četné skály by v Praze nečekali. V Šárce jsme tak strávili celou sobotu.

33. Zkouška s Tadeášem 2017/10

Termín: 9. července 2017
Na jubilejní desátou zkoušku dorazili Tadeáš a Endy v neděli 9. července 2017. Tentokrát se k nim přidala zpěvačka Anička, se kterou chce Tadeáš natrénovat několik duetů. Protože na konec léta domlouváme Tadeášovi několik větších vystoupení, je nutno v našem zkoušení přitvrdit, aby měl dostatečný repertoár, který vydá aspoň na hodinu.

34. Vodácký víkend na Sázavě

Termín: 21.- 23. července 2017
O víkendu 21.-23. července 2017 jsme vyrazili s dětmi z Dětského domova v Novém Strašecí do Českého Šternberka, abychom je zasvětili do krás vodáckého sportu. Během soboty a neděle jsme chtěli splout Sázavu z Kácova do Ratají.

35. Dobrovolnický pobyt na Hauenštejně 2017/3

Termín: 25.- 29. července 2017
Téměř celý poslední červencový týden, tedy od 25. do 29. července 2017, jsme strávili na našem velmi oblíbeném místě - krušnohorském hradě Hauenštejně. Tento pobyt jsme zasvětili pomoci hradní čeládce, ale i poznávání blízkého okolí hradu.

36. Dobrovolnický pobyt v Akvitánii

Termín: 5.- 22. srpna 2017
Ve dnech 5. - 22. srpna 2017 jsme uspořádali časově zatím úplně nejdelší akci našeho spolku, konkrétně se jednalo o Dobrovolnický pobyt v Marcillac-Lanville ve francouzském departmentu Nová Akvitánie. Na akci vyrazili kluci Jirka, Roman a Nikolas, vedení se statečně ujal dobrovolník Jirka. Celá akce se uskutečnila pod hlavičkou organizace INEX-SDA. Akce se zúčastnili i další mladí lidé z České republiky, kteří též s námi jeli pomáhat.

37. Výlet s Lukášem do strašeckého domova

Termín: 9. srpna 2017
Od úterý 8. do čtvrtka 10. srpna 2017 u nás v Čelákovicích pobyl Lukáš, který prožil své dětství v Dětském domově v Novém Strašecí. Protože se chtěl do domova po letech podívat, udělali jsme si ve středu do Strašecí výlet.

38. Soustředění s Tadeášem

Termín: 25. - 27. srpna 2017
Protože jsme na září domluvili Tadeášovi dvě větší vystoupení, rozhodli jsme se věnovat víkend jejich důkladné přípravě. Vyrazili jsme tak na Horní Jelení k rodičům našeho dobrovolníka Petra Matyáše.

39. CzelaFest 2017

Termín: 9. září 2017
Na sobotu 9. září jsme velice rádi přijali pozvání čelákovického spolku CzelaNet na festival CzelaFest, který pořádá každoročně v čelákovické loděnici. Festival obohatíme zajištěním mobilní lezecké stěny, animační, fotografickou a filmovou dílničkou a také vystoupením naší hvězdy Tadeáše Žaka.

40. Zažili jsme Roudnici jinak 2017

Termín: 16. září 2017
V loňském roce jsme byli pozváni na akci Zažít Roudnici jinak. Zde dostal náš talentovaný zpěvák Tadeáš poprvé šanci sólově vystoupit v cizím prostředí. Na akci jsme pozváni i letos a Tadeáš dostane zase o něco větší prostor. Akce proběhne v sobotu 16. září.

41. Lezecko-turistický víkend

Termín: 22. - 24. září 2017
O víkendu 22.-24. září jsme vyrazili s dětmi ze strašeckého dětského domova na tradiční podzimní lezecko-turistický víkend. Z Prahy jsme vyrazili okolo páté přímo do Strašecí, kde jsme vyzvedli děti a domovský mikrobus. Do Jesenice u Rakovníka, která se stala naším víkendovým bydlištěm, nás dovezli Petr a Milan.

42. Procházka na Okoř

Termín: 30. září 2017
V sobotu 30. září 2017 jsme využili krásného babího léta a vyrazili jsme s pyšelskými dětmi na procházku na Okoř. Akci jsme tentokrát pojali jako velice komorní. Z našich dobrovolníků vyrazili Petr a Arina, k níž se přidal i její manžel Jakub. Z pyšelských dětí pak Pavlík a Marcelek.

43. Animační dílna s Animatějem 2017/6

Termín: 8. října 2017
V neděli 8. října 2017 jsme zahájili druhou sezónu pravidelných animačních dílniček v Dětském domově v Pyšelích. Metodicky, organizačně a technicky dílničky zajišťují manželé Helča a Milan Štajerovi pod hlavičkou svého animačního studia Animatěj. Helča s Milanem s naším spolkem dobrovolnicky spolupracují od jeho založení v roce 2012.

44. Lezecké odpoledne 2017/6

Termín: 8. října 2017
V neděli 8. října jsme vyrazili na tradiční lezecké odpoledne. Tentokrát jsme se s dětmi z pyšelského a strašeckého domova sešli na Julisce, kam chodíme nejčastěji. Tentokrát se k nám přidala řada nováčků, které jsme do tajů lezení zasvěcovali od samého začátku.

45. Dobrovolnický pobyt na Hauenštejně 2017/4

Termín: 13. - 15. října 2017
Říjnový dobrovolnický pobyt na Hauenštejně se nesl ve znamení podzimních prací. Kromě štípání dříví na zimu jsme se věnovali sklízení jablek z hradních sadů. V sobotu po práci jsme pak vyrazili na procházku na blízký hrad Šumburk.

46. Animační dílna s Animatějem 2017/4

Termín: 3. prosince 2017
V neděli 3. prosince jsme naposledy v letošním roce vyrazili do Pyšel s Animatějovou expresní dílnou, kterou vedou naši dobrovolníci Helča a Milan Štajerovi. Toto setkání bylo poznamenáno blížícím se koncem roku nejen po stránce tématické, ale i organizační. Velká skupina dětí odjížděla na předvánoční akce do Dolních Břežan. Mezi nimi byli i naši pravidelní animátoři.

47. Návštěva představení Hurvínek a Mikuláš

Termín: 10. prosince 2017
V neděli 10. prosince jsme připravili pro děti z Dětského domova v Novém Strašecí výlet na představení Hurvínek a Mikuláš v Divadle Spejbla a Hurvínka. Kromě představení jsme si prohlédli celé prostory divadla s velikou výstavou loutek.

48. Povánoční procházka Prahou

Termín: 30. prosince 2017
I tento rok jsme pomyslně uzavřeli povánoční procházkou Prahou. Letos jsme vyrazili do Divoké Šárky. Tentokrát se procházky sice domovské děti nezúčastnily, ale i tak to nebyla jen akce dospělých. Někteří dobrovolníci si s sebou vzali své děti. Velkou radost nám udělala i účast exstrašeckého Lukáše.

Návštěvy dalších akcí

Během roku jsme také navštívili několik akcí, které byly pořádány jinými organizacemi a jichž se účastnily děti z domovů, se kterými spolupracujeme. Tyto akce dáváme záměrně do samostatné sekce, abychom nechtěně neslízli smetanu za ty, kdo se na jejich organizaci podíleli. Cílem našich návštěv bylo podpořit děti ve sportovním či uměleckém počínání.

1. Vánoční bazárek školy Michael

Termín: 7. prosince 2017
Náš dobrovolník Petr ve svém civilním životě působí jako jako učitel na Střední a vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby Michael. A jak se již během jeho působení na škole stalo tradicí, každoročně pořádají studenti maturitního ročníku oboru Management a produkce před Vánocemi benefiční bazárek. Letos se vybralo neuvěřitelných 8.709,- Kč.

2. Vánoční besídka v Pyšelích

Termín: 16. prosince 2017
V sobotu 16. prosince jsme přijali pozvání Dětského domova v Pyšelích na vánoční besídku, kterou si pod vedení strýčku a tet připravily samy děti. A to včetně bohatého občerstvení. Děti nám předvedli recitační, hudební, herecká i taneční vystoupení, která se naučily nejen na tuto akci, ale i během nejrůznějších aktivit v průběhu celého roku.

Finanční toky

Výdaje za akce

Datum Název akce Částka Za co
2. 1. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/1 270,00 Kč doprava, strava
8. 1. 2017 Lezecké odpoledne 2017/1 1195,83 Kč doprava, vstupné
14. 1. 2017 Lyžovačka na Perninku 3902, 50 Kč doprava, strava, vlek
3.-5. 2. 2017 Lyžařský víkend 30961,52 Kč doprava, strava, ubytování, vlek
11. 2. 2017 Lezecké odpoledne 2017/2 1353,30 Kč doprava, vstupné, svačina
12. 2. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/2 840,60 Kč doprava, strava
18. 2. 2017 Lyžovačka s pyšelskými na Monínci 5347,80 Kč doprava, strava, vlek
26. 2. 2017 Animační dílny s Animatějem 2017/2 237,00 Kč doprava
3.-5. 3. 2017 Dobrovolnický víkend na Hauenštejně 2017/1 10364,40 Kč doprava, strava, vlek, půjčovné
4. 3. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/3 912,00 Kč doprava, strava
11. 3. 2017 Lezecké odpoledne 2017/3 1169,00 Kč vstupné, svačina
18. 3. 2017 Výlet na Křivoklát 2488,40 Kč doprava, svačina, vstupné
25. 3. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/4 1180,00 Kč doprava, strava
26. 3. 2017 Animační dílna s Animatějem 2017/3 535,60 Kč doprava
1. 4. 2017 Lezecké odpoledne 2017/4 341,40 Kč vstupné, svačina
8. 4. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/5 744,20 Kč doprava, strava
21.-23. 4. 2017 Dobrovolnický pobyt na Hauenštejně 2017/2 11340,24 Kč doprava, strava
23. 4. 2017 Animační dílna s Animatějem 2017/4 299,00 Kč doprava
8. 5. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/6 413,00 Kč doprava, strava
8. 5. 2017 Sportovní odpoledne v Novém Strašecí 490,60 Kč doprava
13. 5. 2017 Výlet do liberecké ZOO 4348,00 Kč doprava, svačina, vstupné
20. 5. 2017 Pochod Praha-Prčice 1018,10 Kč doprava, strava, startovné
20.-22. 5. 2017 Olympiáda dětských domovů 544,00 Kč doprava, zmrzlina
27. 5. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/7 798,70 Kč doprava, strava
9. 6. 2017 Noc kostelů 878,00 Kč doprava, svačina
11. 6. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/8 156,00 Kč doprava
16.-18. 6. 2017 Víkend v Moravském krasu 12782,80 Kč doprava, ubytování, strava, vstupné
24. 6. 2017 Lezecké odpoledne 2017/5 573,30 Kč doprava, svačina
25. 6. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/9 803,00 Kč doprava, strava
9. 7. 2017 Zkouška s Tadeášem 2017/10 879,60 Kč doprava, strava
21.-23. 7. 2017 Vodácký víkend na Sázavě 25574,40 Kč doprava, půjčovné, strava, ubytování
25.-29. 7. 2017 Dobrovolnický pobyt na Hauenštejně 2017/3 25240,94 Kč doprava, strava, vstupné
5.-22. 8. 2017 Dobrovolnický pobyt v Akvitánii 7870,00 Kč pojištění, registrační poplatek
9. 8. 2017 Výlet s Lukášem do strašeckého domova 511,00 Kč doprava, zmrzlina
25.-27. 8. 2017 Soustředění s Tadeášem 2794,22 Kč doprava, strava
9. 9. 2017 CzelaFest 13561,70 Kč doprava, pronájem stěny, strava
16. 9. 2017 Zažili jsme Roudnici 2194,00 Kč doprava, strava
22.-24. 9. 2017 Lezecko-turistický víkend 10149,18 Kč ubytování, doprava, strava
30. 9. 2017 Procházka na Okoř 1028,18 Kč vstupné, doprava, strava
8. 10. 2017 Lezecké odpoledne 2017/6 1406,40 Kč vstupné, svačina, doprava
13.-15. 10. 2017 Dobrovolnický víkend na Hauenštejně 2017/4 15051,60 Kč strava, ubytování, doprava
3. 12. 2017 Animační dílna s Animatějem 2017/7 357,50 Kč doprava
10. 12. 2017 Návštěva představení Hurvínek a Mikuláš 2100,30 Kč vstupné, doprava, strava

Z akcí, které nejsou v této tabulce uvedeny, neplynuly spolku Opři se žádné náklady.

Výdaje

Výdaj Částka
Akce - jízdné 33.020,45 Kč
Akce - půjčovné 32.664,00 Kč
Akce - strava 71.543,46 Kč
Akce - ubytování 21.485,00 Kč
Akce - vstupné 35.175,00 Kč
Mzdy 26.900,00 Kč
Doučování 3.624,77 Kč
Reklama 3.745,70 Kč
Nákupy 26.659,47 Kč
Ostatní náklady 17.847,41 Kč
Celkem 272.665,26 Kč

Příjmy

Příjem Částka
Členské příspěvky10.000,00 Kč
Dary80.000,00 Kč
Účast na akcích11.550,00 Kč
Dotace a granty222.000,00 Kč
Celkem323.550,00 Kč

Finální vyúčtování

Stav Částka
Stav pokladny na začátku roku23.476,00 Kč
Stav účtu na začátku roku41.488,51 Kč
Celkem na začátku roku64.964,51 Kč
Stav pokladny na konci roku32.001,00 Kč
Stav účtu na konci roku83.848,25 Kč
Celkem na konci roku140.855,47 Kč

Veřejné sbírky

Spolek Opři se začal v září 2013 provozovat dvě veřejné sbírky: jednu s názvem Volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů a druhou Individuální rozvoj dětí z dětských domovů.

Sbírka na individuální rozvoj dětí z dětských domovů

Číslo účtu: 2900435084 / 2010
PoložkaČástka
Stav účtu na začátku roku19.192,00 Kč
Dary zaslané na účet10.000,00 Kč
Výběr pokladničkou9.410,00 Kč
Taneční pro Tadeáše1.900,00 Kč
Stav účtu na konci roku36.702,00 Kč

Do sbírky přispěli tito dárci:

 • Hana Matoušková
 • Vladimíra Axmannová
 • Studenti a učitelé školy Michael
 • Návštěvníci Czelafestu

Sbírka na volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů

Číslo účtu: 2900435084 / 2010
PoložkaČástka
Stav účtu na začátku roku20.249,00 Kč
Dary zaslané na účet5.000,00 Kč
Stav účtu na konci roku25.249,00 Kč

Do sbírky přispěli tito dárci:

 • Lenka Vejvančická
 • Lenka Pospíšilová

Majetek a závazky

Spolek Opři se nemá žádné závazky.
Do majetku spolku Opři se patří:

 • 5x stan Coleman,
 • 8x spací pytel Coleman,
 • 2x lezecké lano,
 • 2x sada kempinkového nádobí Coleman,
 • 1x sada na softbal,
 • 1x pokladnička na veřejné sbírky,
 • 1x kytara, ladička, pouzdro,
 • 1x jízdní kolo,
 • karimatky,
 • mapy,
 • buzoly,
 • výtvarné a kancelářské potřeby,
 • tiskárna s kopírkou,
 • diktafon,
 • drobné sportovní potřeby,
 • stolní a karetní hry,
 • drobné tábornické potřeby,
 • lékárnička,
 • další drobné předměty.

Dárci spolku

 • Vladimíra Axmannová,
 • Monika Břínková,
 • Alexandr Krško,
 • Jan Hejnic,
 • Petra Vojtová,
 • Zdeňka Mayerová,
 • Václav Dejčmar,
 • Jiří Chludil,
 • Dušan Korunka,
 • Pavel Matyáš,
 • Anect a. s.

Granty a dotace

 • Město Čelákovice (42.000,00 Kč),
 • Středočeský kraj (140.000,00 Kč),
 • Nadační fond Avast (40.000,00 Kč).

Spolupracující organizace

 • Dětský domov a Školní jídelna Krnsko,
 • Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí,
 • Dětský domov a Školní jídelna Pyšely,
 • Horní hrad, o.p.s.,
 • Pragotour, s.r.o.,
 • Rentpoint, s.r.o.,
 • Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.,
 • INEX-SDA, z. s.

Dále děkujeme

 • dětským domovům za dlouhodobou spolupráci a důvěru,
 • společnosti Mazars, s.r.o. za bezplatné vedení účetnictví,
 • autoškole Tomáš Pešek za poskytnutí slevy na školení řidičů,
 • Markovi Kuželovi za správu našeho webu,
 • autobusové dopravě Pragotour za opakované zapůjčení mikrobusu zdarma či za symbolický poplatek,
 • půjčovně vozidel RentPoint za opakované zapůjčení mikrobusu za symbolický poplatek,
 • společnosti Horní hrad za pravidelnou spolupráci v rámci dobrovolnických pobytů na hradě Hauenštejně,
 • Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT za opakované poskytnutí zaměstnanecké slevy na pronájem stěny,
 • škole Michael za možnost zapojit do našich aktivit její studenty.