Výroční zpráva za rok 2016

Identifikační údaje Název spolku: Opři se, z.s. Adresa: Boženy Koutníkové 2022/D Čelákovice 250 88 IČ: 227 59 280 Webové stránky: www.oprise.cz Facebookové stránky: www.facebook.com/oprise Email: info@oprise.cz Číslo účtu: 2000222278/2010 Banka: Fio Praha Kontaktní osoba: Petr Matyáš petr.matyas@oprise.cz 777 028 987

Poslání spolku

Spolek Opři se pomáhá dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti. Pořádá různé akce a výlety, jednodenní i vícedenní, pro děti z dětských domovů za účasti dobrovolníků a dětí vyrůstajících ve své biologické či pěstounské rodině. Našich akcí se můžou účastnit i celé rodiny. Díky tomuto propojení mohou děti z dětských domovů navázat přátelství s lidmi majícími rodinné zázemí a tím i poznat fungovaní rodiny zevnitř. Tito lidé pak pro ně mohou být přirozenými vzory.

S dětmi udržujeme kontakt i poté, co dětský domov opustí. To nastává většinou v době ukončení studií. Odcházejícím dětem se snažíme být oporou a v případě potřeby jim pomáháme se sháněním bydlení či zaměstnání. Dítě také může opustit domov dříve, kdy se buď navrací do své rodiny, nebo odchází do rodiny pěstounské. I tyto děti nadále na naše aktivity zveme a jsme velice rádi, když zůstávají členy naší komunity.

Účel spolku

 • Podpora dětí vyrůstajících v dětských domovech.
 • Integrace dětí z dětských domovů do běžné společnosti.
 • Vedení dětí z dětských domovů k dobrovolnictví.
 • Podpora dětí opouštějících dětské domovy po dovršení zletilosti.
 • Podpora rodin po návratu dětí z dětských domovů před dovršením zletilosti.
 • Podpora a propagace pěstounské a hostitelské péče.
Personální obsazení spolku Vedení spolku Předseda: Petr Matyáš Rada spolku: Žaneta Henyšová Petr Matyáš Adam Šenk

Členové spolku

K 31. prosinci 2016 měl spolek Opři se tyto členy:

 • Tadeáš Bajusz,
 • Štěpánka Fedáková,
 • Petr Henyš,
 • Žaneta Henyšová,
 • Dominik Hrubý,
 • Alexandr Krško,
 • Petr Landsfeld,
 • Petr Matyáš,
 • Jiří Mikeš,
 • Michaela Orlíková,
 • Lucie Pokorná,
 • Adam Šenk,
 • Milan Štajer,
 • Helena Štajerová,
 • Martina Tobolová.

Dobrovolníci spolku

Během roku 2016 se do činnosti spolku (zejména formou přípravy a realizace akcí spolku a pravidelným doučováním) zapojili tito dobrovolníci:

 • Tadeáš Bajusz,
 • Jana Bukvová,
 • Alena Bublová,
 • Arina Černá,
 • Pavlína Fedáková,
 • Milan Flegel,
 • Michal Haubner,
 • Dana Houdková,
 • Dominik Hrubý,
 • Iveta Kachlíková,
 • Alexandr Krško,
 • Ondřej Krško,
 • Petr Landsfeld,
 • Lukáš Lopatovský,
 • Lucie Matějková,
 • Jan Matouš,
 • Petr Matyáš,
 • Eliška Matyášová,
 • Šárka Melichová,
 • Jiří Mikeš,
 • Dominika Neužilová,
 • Michaela Orlíková,
 • Marina Rozumenko,
 • Karolína Strolená,
 • Adam Šenk,
 • Anna Šenk,
 • Renata Šourková,
 • Dominik Šrom,
 • Libor Štiťák,
 • Milan Štajer,
 • Helena Štajerová,
 • Irena Valešová,
 • Jaroslav Vašák,
 • Tomáš Zeisl.

Aktivity v roce 2016

Rok 2016 považujeme za velice úspěšný. Pro děti z dětských domovů v Krnsku, v Novém Strašecí a v Pyšelích se nám podařilo připravit na čtyři desítky akcí.

V loňském roce jsme se nesoustředili na nabídku nových aktivit, ale především na stabilizaci a rozvoj těch stávajících. Podařilo se nám stabilizovat tým lektorů na doučování dětí z pyšelského domova a díky tomu zvýšit jeho efektivitu. I nadále jsme dojížděli na dobrovolnické pobyty na hrad Hauenštejn, kam jsme se podívali během roku čtyřikrát, a nastavili jsme třítýdenní frekvenci lezeckých odpolední na umělé stěně, která jsme doplnili i lezecko-turistickým víkendem.

Soustředili jsme se také na podporu individuálního rozvoje dětí, které dětskými domovy prošly, ale podařilo se je (nikoliv naší zásluhou) vrátit zpět do rodin. A snažíme se pomáhat i těmto rodinám. Našich dobrovolnických pobytů se účastní 17letý Pavel, který nám pomohl jako praktikant na táboře, o rok mladšímu pěvecky nadanému Tadeášovi jsme umožnili vyzkoušet si nahrávání skladby ve studiu a zprostředkovali jsme mu i krátké vystoupení na akci Zažít Roudnici jinak. Tomášovi, který na podzim oslavil již své 24. narozeniny a který se občas do našich aktivit zapojuje jako dobrovolník, jsme přispěli na řidičský průkaz. Všichni tři prošli strašeckým dětským domovem.

Jedinou novou aktivitou, kterou jsme domovům nabídli, jsou pravidelné animační dílničky, které realizují naši dobrovolníci manželé Štajerovi pod hlavičkou svého studia Animatěj. Dílny probíhají v pyšelském domově v intervalu čtyř týdnů.

Za velký úspěch považujeme stabilizaci vnitřních procesů a týmu dobrovolníků tak, aby pořádání akcí nebylo závislé na přímé přítomnosti někoho z vedení spolku. Dále se nám podařilo úspěšně transformovat občanské sdružení na spolek.

Akce pro děti uspořádané v roce 2016

1. Lyžovačka s pyšelskými dětmi na Monínci

Termín: 9. ledna 2016
Protože v prvním týdnu roku 2016 pokryly českou kotlinu překrásné sněhové polštáře, bylo by škoda strávit víkend doma. Vytáhli jsme tedy pyšelské děti na lyže. Naším cílem byla sjezdovka na Monínci, na kterou to je z Pyšel sotva hodinka cesty.

2. Lyžovačka se strašeckými dětmi na Perninku

Termín: 24. ledna 2016
Aby strašecké děti nebyly ochuzeny o lyžařský zájezd, vzali jsme i je o dva týdny později na hory. Naším cílem se stalo vyzkoušené krušnohorské středisko Pernink.

3. Lyžařský víkend v Jizerských horách

Termín: 29.-31. ledna 2016
O víkendu 29.-31. ledna 2016 jsme vyrazili s dětmi z Dětského domova v Pyšelích a se studenty školy Michael na lyžařský víkend do Jizerských hor. Akce se zúčastnilo šest dětí z pyšelského domova, další tři, které si domovy prošly, a jedenáct středoškoláků převážně ze Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael.

4. Lezecké odpoledne 2016/1

Termín: 27. února 2016
V sobotu 27. února 2016 jsme poprvé v tomto roce vyrazili na lezeckou stěnu v areálu ČVUT v Praze na Julisce. Akce se zúčastnily děti z dětských domovů v Novém Strašecí a v Pyšelích. Významnou podporu jsme měli i ze školy Michael, se kterou spolupracujeme.

5. Sázení stromků v Krnsku

Termín: 5. a 12. března 2016
Velkou výhodou Dětského domova v Krnsku je blízkost mladoboleslavské Škodovky, která domovu intenzívně pomáhá. V letošním roce se domov zapojil do projektu Škoda stromky, který právě zmíněná automobilka realizuje. Smyslem je za každý prodaný vůz vysadit jeden stromek. V rámci tohoto projektu domov získal několik desítek stromků, které bylo nutno zasadit. V této činnosti jsme mu ve dvou březnových víkendech pomohli.

6. Lezecké odpoledne 2016/2

Termín: 19. března 2016
V sobotu 19. března 2016 jsme uspořádali druhé lezecké odpoledne letošního roku. Tentokrát dorazily děti z dětských domovů v Krnsku a Pyšelích. Akce se tentokrát účastnily především menší děti.

7. Procházka zlatonosným Jílovskem

Termín: 25. března 2016
Na Velký pátek 25. března 2016 jsme vyrazili s dětmi z Dětského domova v Pyšelích na krátký výšlap po zlatonosném okolí Jílového u Prahy. Bylo to pro nás symbolické otevření letošní turistické sezóny. Navštívili jsme muzeum v Jílovém a rozhlednu Pepř.

8. Kondiční jízda s Milanem

Termín: 9. dubna 2016
Obrátil se na nás Milan, který prožil své dětství v Dětském domově v Novém Strašecí, s prosbou, zda bychom mu nepomohli s nalezením nové práce. Rád by se živil jako řidič. Na základě našeho tipu se mu podařilo domluvit na příští týden zkušební jízdu ve firmě, která právě řidiče sháněla. Aby se cítil jistěji, vzali jsme ho na kondiční jízdu. Zavítali jsme na Český Šternberk.

9. Expedice Karakoram

Termín: 17. dubna 2016
I v roce 2016 jsme se zúčastnili soutěže Expedice Karakoram, kterou pořádá pražské Lanové centrum Proud. Do soutěže jsme letos postavili dokonce tři týmy složené z dětí z dětských domovů v Krnsku, Novém Strašecí a Pyšelích a ze studentů školy Michael. Ve věkové kategorii středních škol jsme obsadili první a třetí místo. Tým složený z žáků základních škol byl až třináctý.

10. Dobrovolnický víkend na Hauenštejně 2016/1

Termín: 22.-24. dubna 2016
Již dva roky se pravidelně a rádi vracíme do Krušných hor, kde se naší základnou stává hrad Hauenštejn. Zde trávíme dobrovolnické víkendy, jichž se účastní kromě dětí z dětských domovů a našich dobrovolníků i studenti Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Setkání dětí, které vyrůstají bez rodin, se studenty této soukromé školy bývá obohacující pro obě skupiny. Tentokrát jsme stahovali pořezané dřevo ze stráně u hradu a řezání dřeva před penzionem. Během víkendu jsme navštívili Svatošské skály, Bečov nad Teplou a hrad Lestkov.

11. Nahrávání s Tadeášem 2016/1

Termín: 29. dubna 2016
S dětmi udržujeme kontakt i poté, co opustí dětský domov a jsou umístěny zpět do své rodiny či do rodiny pěstounské. Jedním z těchto dětí je i patnáctiletý Tadeáš, který prožil část dětství v Dětském domově v Novém Strašecí. Tadeáš rád zpívá a poprosil nás, zda bychom nebyli schopni mu umožnit nahrát si ve studiu písničku. Za tímto účelem nám své studio nabídl Joel, student Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael, se kterou už dva roky spolupracujeme. Tadeáš ve studiu za doprovodu své kytaristky Endy nazpíval píseň Love Yourself od Justina Biebera.

12. Procházka z Kamenice do Pyšel

Termín: 30. dubna 2016
V sobotu 30. dubna se vydaly tři naše dobrovolnice Pavlína, Lucka a Irena na výlet s dětmi z pyšelského dětského domova. Pro Irenu to byla vůbec první akce, kterou s námi absolvovala. Na tuto akci vyslal domov čtyři chlapce: dva Pavlíky, Marcela a Denise.

13. Sportovní odpoledne v Novém Strašecí 2016

Termín: 7. května 2016
V sobotu 7. května 2016 uspořádal Dětský domov v Novém Strašecí na své zahradě již pátý ročník sportovního odpoledne. Jeho hlavní součástí tradičně bývá volejbalový turnaj, jehož se kromě týmu dětského domova účastní i jeho přátelé.

14. Pochod Praha-Prčice 2016

Termín: 21. května 2016
Protože se děti z dětských domovů snažíme vést k turistice, rozhodli jsme se je letos vzít na nejdůležitější turistickou akci roku - Pochod Praha-Prčice. Letos se však, bohužel, termín této akce kryl s Olympiádou dětských domovů, takže sportovně talentované pyšelské děti pro nás nebyly k dispozici. Proč zrovna pyšelské? Protože Pyšely leží jižně stejně jako Sedlec-Prčice jižně od Prahy. Pro Nové Strašecí a Krnsko je to pak příliš z ruky. Akce tedy nakonec byla velice komorní. Zúčastnil se jí akorát expyšelský Pavel a jeho kamarád Jirka. Z dobrovolníků pak dva Petrové.

15. Víkendovka pro strašecké chlapce

Termín: 27.-29. května 2016
Letošní červen byl zlomový pro tři chlapce, kteří se často zapojovali do našich aktivit a jezdili s námi pravidelně pomáhat na Hauenštejn. Marián též s námi pomáhal odstraňovat povodňové škody v roce 2013, Vojta se skvěle zhostil role oddílového vedoucího na našem loňském táboře na Božím Daru a Karel byl na tomto táboře šéfem kuchyně. Kluky jsme chtěli za tuto spolupráci odměnit, a tak jsme pro ně uspořádali víkendovou akci v Severních Čechách. Navštívili jsme Drážďany, hrad Střekov a město Most.

16. Dobrovolnický víkend na Hauenštejně 2016/2

Termín: 10.-12. června 2016
Druhý červnový víkend jsme opět strávili na hradě Hauenštejně, kam se pravidelně vracíme na dobrovolnické pobyty. Šlo již o náš osmý výjezd na tento hrad. Na těchto pobytech se pravidelně setkávají děti z dětských domovů se středoškoláky z rodin. Tato setkání pak bývají pro obě strany obohacující. Během tohoto pobytu jsme se věnovali terénním úpravám okolí hradní stodoly a opět práci se dřevem. Navštívili jsme kostel ve Skocích, hrad Himlštějn a zámek Krásný Dvůr.

17. Procházka do Vrchotových Janovic

Termín: 6. července 2016
Ve středu 6. července 2016 jsme se vydali s pyšelskými dětmi na krátkou procházku do Vrchotových Janovic. Do Olbramovic jsme dojeli autem, dále jsme pokračovali pěšky. V Janovicích jsme si prohlédli zámecký park a expozici.

18. Dobrovolnický pobyt na Hauenštejně 2016/3

Termín: 8.-12. srpna 2016
Dobrovolnické pobyty na hradě Hauenštejně se staly pro děti vyrůstající v dětských domovech i pro ty, které již domovy opustily, příjemnou tradicí. Náš srpnový pobyt byl již devátý v pořadí. Náplň práce během tohoto téměř týdenního pobytu byla opravdu pestrá. Středobodem našich prací však opět bylo dřevo v různých podobách. Hodně jsme též poznávali okolí. Navštívili jsme zámek v Bečově nad Teplou, který byl při naší poslední návštěvě Bečova již zavřený, krásenskou rozhlednu, Karlovy Vary a zámek Klášterec nad Ohří.

19. Příměstský tábor pro pyšelské děti

Termín: 15.-22. srpna 2016
Již čtvrtým rokem jsme letos v polovině srpna připravili pro děti převážně z pyšelského dětského domova týdenní tábor. Letos měl z organizačních důvodů na straně domova formu příměstského tábora. Naší základnou se stal kemp v nedalekých Zlenicích. Odtud jsme denně vyjížděli do Pyšel a s dětmi podnikali výlety. Navštívili jsme Hrusice, které jsou spjaty s postavou kocoura Mikeše a hrad Český Šternberk. Na kolech jsme pak vyrazili do Prahy a do Ondřejova.

20. Procházka okolím Čelákovic

Termín: 4. září 2016
V neděli 4. září jsme vyrazili se čtyřmi pyšelskými dětmi na procházku okolím Čelákovic, kde má naše organizace své sídlo. Z dětí se akce zúčastnili Isabela, Pavlík, Marcel a Lukáš. Z dospěláků pak Arina a Petr. Z Čelákovic, kde jsme navštívili muzeum, odkud jsme podnikli okružní procházku okolo kaple sv. Václava a přes obec Káraný.

21. Cyklovýlet se strašeckým Michalem

Termín: 6. září 2016
Činnost Opři se není založena na velkých hromadných akcích pro desítky dětí. Snažíme se pořádat raději častější akce pro méně dětí, abychom se jim mohli více věnovat a ony si odnesly o to více zážitků. Vrcholem našeho portfolia pak jsou individuální akce. A právě takovou akcí byl i tento výlet. S Michalem jsme jeli okolo rybníku Punčochy přes kempink Bucek do Řevničova a zpět po úpatí Louštína zpět do Nového Strašecí.

22. Lezecko-turistický víkend 2016

Termín: 10.-11. září 2016
O víkendu 10.-11. září 2016 vyvrcholila naše lezecká sezóna víkendovým pobytem v Jesenici. Sobotu jsme strávili lezením na přírodních skalách. Konkrétně na Kapucínských skalách nedaleko Ležek na Lounsku. V neděli jsme pak vyrazili na procházku podél řeky Střely u Rabštejna. Akce se zúčastnily děti z dětských domovů v Pyšelích a Novém Strašecí.

23. Výlet na hrad Housku

Termín: 17. září 2016
Na sobotu 17. září jsme měli s krnským dětským domovem domluven výlet na kolech do okolí Mšena, které je vstupní branou do oblasti Kokořínska a Máchova kraje. Protože však dva dny před plánovaným výletem slibovaly předpovědi počasí nekompromisně déšť, rozhodli jsme se kola zrušit a vyrazit na výlet autem. Za cíl jsme si zvolili hrad Housku, který není od Mšena daleko.

24. Nahrávání s Tadeášem 2016/2

Termín: 18. září 2016
Jak jsme již dříve zmínili, v dubnu jsme vzali do studia exstrašeckého zpěváčka Tadeáše. Protože však nebyl se svým výkonem spokojený, nahranou písničku jsme nepustili ven a v neděli 18. září jsme vzali ho do studia podruhé.

25. Zažili jsme Roudnici jinak

Termín: 25. září 2016
Dva naši dobrovolníci - Adam a Petr - pocházejí z Roudnice nad Labem a tak jsme přijali jejich pozvání na akci Zažít Roudnici jinak. V centru Roudnice si mohli návštěvníci poslechnout různé interprety, zhlédnout vystoupení mažoretek a různá taneční vystoupení, ochutnat dýňové speciality či vyzkoušet si netradiční sportovní disciplíny. A právě na pódiu dostal možnost vystoupit Tadeáš se svou kytaristkou Endy. Byla to tak jeho první příležitost zpívat sólově v cizím prostředí.

26. Výlet na pražskou hvězdárnu

Termín: 1. října 2016
Na první říjnový den jsme naplánovali výlet na Ondřejovskou hvězdárnu. Jenže osud si přál, abychom zamířili jinam, a z Ondřejova dorazila zpráva a celodenní odstávce elektřiny. S pyšelskými jsme tedy vyrazili do Prahy. Cílem se stala petřínská hvězdárna, kde kluci měli možnost pozorovat Slunce přes dalekohled a vyzkoušet si, kolik by vážili na planetách Sluneční soustavy.

27. Dobrovolnický víkend na Hauenštejně 2016/4

Termín: 7.-9. října 2016
O víkendu 7.-9. října jsme pomáhali již podesáté na krušnohorském hradě Hauenštejně. Protože byl tento pobyt jubilejní, pozvali jsme všechny, kteří s námi na hrad v minulosti zavítali. Chvíli to vypadalo, že se na hrad ani nevejdeme, nakonec nás však jelo pouze čtrnáct. Tento dobrovolnický pobyt byl zasvěcen opět práci se dřevem a s ohledem na podzimní počasí i sklízení dozrálého ovoce v hradních sadech. V sobotu jsme se zúčastnili noční prohlídky hradu a v neděli jsme navštívili nedaleký hrad Loket.

28. Animační dílna s AniMatějem 2016/1

Termín: 9. října 2016
Jedinou novou pravidelnou aktivitou, kterou jsme v roce 2016 rozjeli, byla animační dílna s Animatějem. Naši dobrovolníci Helča a Milan Štajerovi od tohoto měsíce vyrážejí každý týden do Dětského domova v Pyšelích, kde se s dětmi věnují animaci, převážně ploškové. Akce se pravidelné účastní okolo šesti menších dětí. Během této dílničky s dětmi připravili animovaný klip k písničce Tluče bubeníček.

29. Lezecké odpoledne 2016/3

Termín: 16. října 2016
V neděli 16. října jsme zahájili třetí lezeckou sezónu odpolednem na umělé stěně ve sportovním areálu ČVUT v Praze na Julisce. Akce se zúčastnily děti z dětských domovů v Pyšelích a v Novém Strašecí. Z mimodomovských dětí jsme mezi lezci přivítali Nikitu, který se se svojí maminkou již před týdnem zúčastnil našeho dobrovolnického víkendu na Hauenštejně.

30. Výlet na jesenický festiválek 2016

Termín: 21.-23. října 2016
O víkendu 21.-23. října 2016 proběhl již 18. ročník Festiválku přírodních sportů a cestování, na jehož organizaci se každoročně podílí i ředitel strašeckého domova a zároveň člen našeho spolku Saša Krško a strašecký hlavní vychovatel Milan Čížek. Naše výprava byla velmi malá, akce se zúčastnili strašečtí kluci Rosťa a Tomáš a exstrašecký Tadeáš. Doprovod jim dělal Petr. V sobotu jsme vyrazili na výlet na Schillerovu rozhlednu v Kryrech a klášter v Mariánském Týnci, v neděli se pak děti postavily do běžeckého závodu.

31. Návštěva beatového dvojkoncertu

Termín: 4. listopadu 2016
Jedním z cílů našeho počínání je podpora talentovaných dětí. Jedněmi z našich svěřenců jsou i pyšelští chlapci Michal a Vašek. Oba chlapci se aktivně věnují muzice. Třináctiletý Michal hraje na kytaru a na bicí, o dva roky starší Vašek ovládá kytary akustickou, elektrickou i basovou a akordeon. Abychom je v jejich snažení podpořili, vzali jsme je na dvojkoncert Luboše Pospíšila a Michala Prokopa, dvou legend české beatové muziky.

32. Lezecké odpoledne 2016/4

Termín: 5. listopadu 2016
V sobotu 5. listopadu 2016 jsme pro děti připravili tradiční lezecké odpoledne na umělé stěně. Zúčastnily se ho děti z dětských domovů v Pyšelích a v Novém Strašecí a pár našich stálic, které se z dětských domovů vrátily zpátky do rodin. Protože na Julisce, kam běžně chodíme lozit, probíhala jiná akce, zavítali jsme výjimečně do lezeckého centra Mammut v Holešovicích.

33. Animační dílna s AniMatějem 2016/2

Termín: 6. listopadu 2016
V neděli 6. listopadu vyrazili naši dobrovolníci Helča a Milan Štajerovi pod hlavičkou svého animačního studia Animatěj v doprovodu Dominiky do dětského domova v Pyšelích, kde si pro děti připravili již druhou animační dílničku. Tentokrát animovali klip k písničce Dělání, dělání.

34. Kurz zpívání s Danou

Termín: 11.-13. listopadu 2016
Naše občasná dobrovolnice Dana Houdková se úspěšně živí jako hudební pedagožka. Na svých kurzech zpívání se věnuje nadaným zpěvákům i absolutním nezpěvákům. Tvrdí, že dokáže rozezpívat každého. Dana byla tak hodná, že na tento svůj poslední kurz roku 2016 pozvala našeho svěřence Tadeáše, který část dětství prožil v Dětském domově v Novém Strašecí, a dobrovolníka Petra. A to bez nároku na kurzovné. Kluci tak platili pouze ubytování a stravu.

35. Úniková hra The Room

Termín: 13. listopadu 2016
Náš dobrovolník Petr působí jako třídní učitel na Střední a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby Michael. Jeho třída mu na konci školního roku věnovala společný dárek: poukaz na únikovou hru The Room. Petr se rozhodl sestavit svůj tým z dětí, které se účastní našich akcí.

36. Ukončení turistické sezóny

Termín: 19. listopadu 2016
Naše letošní turistická sezóna byla pestrá. V rámci procházek jsme letos navštívili Ladovy Hrusice, hrad Český Šternberk, prošli jsme si okolí domácích Čelákovic či kopce kolem Karlových Varů. Zlatým hřebem byla naše účast na pochodu Praha-Prčice. Vše krásné jednou musí skončit a tak i tato turistická sezóna dospěla ke svému závěru. Symbolicky jsme ji chtěli uzavřít právě v sobotu 19. listopadu 2016. Protože nám počasí nepřálo, nakonec jsme den strávili prohlídkou zámku v Mníšku pod Brdy a muzea v Berouně.

37. Lezecké odpoledne 2016/5

Termín: 26. listopadu 2016
Na poslední lezecké odpoledne roku 2016 jsme vyrazili v sobotu 26. listopadu. Ještě před vlastním lezením za naším Petrem dorazil exstrašecký Tadeáš. Spolu vyrazili do hudebnin, kde zakoupili kytaru, kterou jsme Tadeášovi dlouhodobě zapůjčili. Vlastního lezení se zúčastnily děti ze všech tří dětských domovů.

38. Animační dílna s AniMatějem 2016/3

Termín: 4. prosince 2016
V neděli 4. prosince opět naši dobrovolníci Helča a Milan navštívili dětský domov v Pyšelích s animační dílničkou, kterou provozují pod hlavičkou svého studia Animatěj. Tentokrát vyrazili spolu se svým synkem Ondrou. Tvoření se zúčastnilo šest dětí. Dnešním tématem bylo vánoční přání.

39. Povánoční procházka Prahou

Termín: 30. prosince 2016
V pátek 30. prosince 2016 jsme uspořádali tradiční povánoční procházku Prahou. S touto tradicí jsme započali hned v roce 2012, tedy v prvním roce naší existence. Letos jsme vycházku pojali trošku netradičně a vydali jsme se do přírody. Vlakem jsme dojeli ze Smíchovského nádraží do zastávky Cibulka, prošli jsme si stejnojmenný park, obešli vrcholek Vidouli a zamířili na metro do Nových Butovic.

Návštěvy dalších akcí

Během roku jsme také navštívili několik akcí, které byly pořádány jinými organizacemi a jichž se účastnily děti z domovů, se kterými spolupracujeme. Tyto akce dáváme záměrně do samostatné sekce, abychom nechtěně neslízli smetanu za ty, kdo se na jejich organizaci podíleli. Cílem našich návštěv bylo podpořit děti ve sportovním či uměleckém počínání.

1. Návštěva koncertu Tadeášova sboru

Termín: 16. června 2016
Tadeáš je nadějným zpěvákem, který by se rád muzice v budoucnu věnoval profesionálně. Rádi bychom mu byli na složité cestě k jeho cíli průvodci. I proto jsme ho v dubnu vzali do nahrávacího studia a této aktivitě budeme i nadále pokračovat. Ve čtvrtek 16. června 2016 měl Tadeáš poslední koncert své základní školy, kterou v červnu opustil.

2. Vánoční bazárek školy Michael

Termín: 9. prosince 2016
Náš dobrovolník Petr ve svém civilním životě působí jako jako učitel na Střední a vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby Michael. Ve školním roce 2016/17 byl třídním učitelem třídy 4.MF. A jak se již během jeho působení na škole stalo tradicí, každoročně pořádají studenti maturitního ročníku oboru Management a produkce před Vánocemi benefiční bazárek. Letos to tak byla právě Petrova třída, která se organizace ujala.

3. Besídka Dětského domova v Pyšelích

Termín: 17. prosince 2016
V sobotu 17. prosince uspořádal Dětský domov v Pyšelích pro své přátele vánoční besídku. Bylo nám velikou ctí přijmout pozvání na tuto tradiční akci, na kterou se každoročně těšíme. Pod vedením vychovatelů si pro nás děti připravili asi hodinové pásmo koled písniček, tanečků, básniček a scének. Z našeho týmu dorazili Arina, Renata a Petr s Cyrilem, který byl nejmladším účastníkem besídky.

4. Besídka Dětského domova v Novém Strašecí

Termín: 21. prosince 2016
Ve středu 21. prosince Dětský domov v Novém Strašecí uspořádal jako každý rok vánoční besídku pro své přátele. Letošní program s dětmi nacvičila strašecká teta vychovatelka Jitka Leiblová. Hlavní částí besídky však byl hudebně dramatický příběh, který si připravily strašecké děti pod vedením Jitky. Příběh vyprávěl o Marušce, která se ztratila v nákupním centru rodičům, kteří kupovali dárky. Poté se potkala se skupinou dětí, které hledaly ukradené Vánoce. Příběh samozřejmě skončil happy-endem.

Finanční toky na hlavním účtu a pokladně

Výdaje Akce - jízdné: 33.265,96 Kč Akce - půjčovné: 17.210,00 Kč Akce - strava: 42.983,45 Kč Akce - ubytování: 27.284,00 Kč Akce - vstupné: 38.802,00 Kč Doučování: 2.688,41 Kč Reklama: 3.948,74 Kč Nákupy: 23.175,30 Kč Ostatní náklady: 10.499,23 Kč Celkem: 200.357,09Kč Příjmy Členské příspěvky: 10.400,00 Kč Dary: 59.795,00 Kč Účast na akcích: 22.800,00 Kč Dotace a granty: 104.000,00 Kč Celkem: 196.995,00 Kč Finální vyúčtování Stav pokladny na začátku roku: 6.683 Kč Stav účtu na začátku roku: 38.099,09 Kč Celkem na začátku roku: 44.782,09 Stav pokladny na konci roku: 14.671 Kč Stav účtu na konci roku: 53.155,60 Kč Celkem na konci roku: 67.826,60 Kč

Veřejné sbírky

Spolek Opři se začalo v září 2013 provozovat dvě veřejné sbírky: jednu s názvem Volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů a druhou Individuální rozvoj dětí z dětských domovů.

Sbírka na individuální rozvoj dětí z dětských domovů Číslo účtu: 2900435084 / 2010 Stav účtu na začátku roku: 2.500 Kč Dary zaslané na účet: 3.500 Kč Výběr pokladničkou: 6.412 Kč Příspěvek na ŘP pro Moniku: 4.296 Kč Stav účtu na konci roku: 8.116 Kč

Do sbírky přispěli tito dárci:

 • Pavel Bokr,
 • Věra Havelková,
 • Vojtěch Jirkovský,
 • Olga Lisáková,
 • Tomáš Moser,
 • Pavel Panenka,
 • Jarmila Pavlasová,
 • Lucie Pokorná,

V rámci benefičního bazárku školy Michael, který proběhl v prosinci 2014, do pokladničky přispěli studenti a učitelé této školy. Tyto peníze byly na účet vloženy až v roce 2015.