Výroční zpráva o činnosti Opři se v roce 2012

Identifikační údaje 

Název sdružení:Opři se, o.s.
Adresa:


Boženy Koutníkové 2022/D
Čelákovice
250 88
IČ:227 59 280
Webové stránky:http://oprise.cz
Stránka na Facebooku:http://www.facebook.com/oprise
E-mail:info@oprise.cz
Číslo účtu:2000222278/2010
Banka:Fio banka, Praha
Kontaktní osoba:


Petr Matyáš
petr.matyas@oprise.cz
777 028 987
Registrováno:4. 1. 2012 pod č.j. VS/1-1/87062/12-R

Poslání sdružení 

Občanské sdružení Opři se bylo založeno v lednu 2012 za účelem pomoci dětem vyrůstajícím v dětských domovech, a to i v době kdy již žijí mimo domov a snaží se postavit se na vlastní nohy. Pro děti pořádáme různé akce, jezdíme za nimi do domovů či na různé sportovní a kulturní akce, které pořádají jiné organizace, a nabízíme jim různé pravidelné volnočasové aktivity. Nyní spolupracujeme s dětskými domovy v Novém Strašecí, v Nymburce a v Pyšelích. 

Náš projekt se od ostatních podobně zaměřených odlišuje především dlouhodobou spoluprací s konkrétními domovy a kontinuitou. Zaměřujeme se na konkrétní děti od útlého věku až po dobu, kdy se již staví na vlastní nohy. I spolupráci s dobrovolníky očekáváme dlouhodobou a kontinuální. Díky tomu vznikají blízké vztahy, které se již nyní začínají přetvářet v individuální péči ve formě hostitelské péče. 

S odchodem dětí z domovů naše pomoc nekončí. Snažíme se jim pomáhat s hledáním ubytování či pracovních příležitostí. Zároveň se je snažíme motivovat k tomu, aby zvýšily svou kvalifikaci a tím získaly větší šance na trhu práce. 

Cíle sdružení 

 • organizace jednodenních i delších akcí pro děti z DD, 
 • navázání osobních vztahů mezi dobrovolníky a dětmi z DD, 
 • podpora dětí opouštějících DD, 
 • podpora a propagace hostitelské péče, 
 • budování a udržování stálého týmu dobrovolníků. 

Personální složení 

Předseda:Petr Matyáš
Místopředseda:Michaela Orlíková
Výkonný výbor:


Petr Matyáš
Michaela Orlíková
Jaroslav Hodboď
Další členové:


Tadeáš Bajusz
Štěpánka Fedáková
Julie Floriánová
Dana Houdková
Alexandr Krško
Filip Wellemín
Miriam Zábrženská
Dobrovolníci sdružení:
Tadeáš Bajusz
Alena Binderová
Roman Brejcha
Radek Doubrava
Matúš Dunka
Štěpánka Fedáková
Julie Floriánová
Martyna Gawlińská
Jana Hažlinská
Petr Henyš
Jaroslav Hodboď
Dana Houdková
Alexandr Krško
Jiřina Máčelová
Jan Matouš
Petr Matyáš
Michaela Orlíková
Lucie Pokorná
Martin Pošta
Michaela Procházková
Filip Wellemín
Milan Štajer
Helena Štajerová
Martina Tobolová
Miriam Zábrženská

Akce pořádané sdruženímOpři se pro děti 

Výlet do kladenského akvaparku 

Datum: 11. března 2012 
Naší první akcí byl výlet s dětmi z dětského domova v Novém Strašecí do akvaparku v Kladně. Byla to příležitost pro první kontakt mezi dětmi a novými dobrovolníky. 

Výlet do čestlického akvaparku

Datum: 25. března 2012 
Tento výlet byl připraven pro nymburský domov, který z provozních důvodů účast na poslední chvíli zrušil. Nabídli jsme jej tedy pyšelskému domovu, se kterým to byl náš první kontakt, a strašeckému, se kterým někteří z nás spolupracují přes sedm let. 

Slavnostní otevření sportovního hřiště v Novém Strašecí

Datum: 14. dubna 2012 
Akce byla zorganizována ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí. Na zahradě dětského domova v Novém Strašecí bylo s přispění Středočeského kraje a dalších dárců vybudováno nové sportovní hřiště. To bylo slavnostně otevřeno v sobotu 14. dubna 2012. Součástí této akce byla řada soutěží, které připravili dobrovolníci našeho sdružení. 

Návštěva muzikálu Tři mušketýři 

Datum: 25. května 2012 
pátek 25. května jsme s dětmi z dětských domovů z Pyšel a z Nymburka navštívili představení muzikálu Tři mušketýři v divadle Broadway, které nám zdarma věnovalo 27 vstupenek. 

Návštěva Muzea ČD v Lužné u Rakovníka 

Datum: 3. června 2012 
S dětmi z Nového Strašecí jsme podnikli výlet vlakem do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. 

Výlet s pyšelskými dětmi do Hrusic 

Datum: 10. června 2012 
Přestože nám počasí příliš nepřálo, nakonec jsme se rozhodli dodržet plán a nenechat se deštěm zastrašit. Dojeli jsme vlakem do Mirošovic, odkud jsme si i s nejmenšími dětmi udělali procházku do Hrusic, kde jsme navštívili památník Josefa Lady. 

Víkend v Krkonoších 

Datum: 16.-18. června 2012 
Tento víkend jsme strávili s dětmi z Pyšel a Nového Strašecí na chalupě v Dolních Albeřicích nedaleko Pece pod Sněžkou. Skupinka menších dětí šla na Rýchory, ti větší pak na Sněžku. 

Výšlap na Smrk 

Datum: 29. července 2012 
Účelem naší návštěvy na táboře o. s. Audabiac nebylo jen setkání s dětmi, ale také společné zdolání nejvyššího vrcholu Jizerských hor - Smrku. Na výšlap s námi šla i další členka našeho sdružení - Lucka - která byla na audabiackém pobytu v roli oddílové vedoucí a zdravotnice, a Veronika, dobrovolnice sdružení Audabiac. 

Návštěva pražské ZOO 

Datum: 27. září 2012 
Akci jsme nabídli všem třem domovům. Některé nymburské děti však byly v Chorvatsku, pár pyšelských na táborech a většina strašeckých na jiné akci, ostatní pak v rodinách. Strašecký domov tedy účast zamítl. Přesto se však David s Bárou, strašečtí vysokoškoláci, rozhodli s námi jít do ZOO na vlastní pěst. Díky tomu to byla první akce našeho sdružení, kde se potkaly děti ze všech tří domovů. 

Noční prohlídka zámku Konopiště 

Datum: 1. září 2012 
Noc ze soboty 1. září na neděli 2. září měla přízvisko hradozámecká. O této noci vybrané hrady a zámky připravily noční prohlídky. A protože se do této akce zapojil i zámek Konopiště, napadlo nás vzít děti z pyšelského domova na tuto netradiční prohlídku. Nápad se paní ředitelce natolik líbil, že slovo dalo slovo a prohlídku zámku jsme dětem rezervovali. 

Loučení s létem 

Datum: 16. září 2012 
Spolupráce s Mateřským centrem Čelákovice a Klubem náhradních rodin Routa Tato akce začala ve tři hodiny odpoledne. V tu dobu byla v parku před Městskou knihovnou v Čelákovicích odstartována pohádková stezka pro děti z blízkého i vzdálenějšího okolí. Stezka byla dlouhá zhruba půl kilometru. Děti na ní musely splnit 8 úkolů. Na stanovištích byli připraveni dobrovolníci z řad našeho sdružení, skautů, obou spolupořádajících institucí a dále také děti z dětských domovů v Pyšelích a v Novém Strašecí. Poté následovala ukázka různých psích disciplín a hudebně performerské vystoupení Petra Nikla. 

Výlet do Kutné Hory 

Datum: 23.září 2012 
S dětmi z Nymburka a z Nového Strašecí jsme se vydali vlakem na výlet do Kutné Hory. Na nádraží nás čekal tamní patriot pan Václav Veselý, který nás po městě provedl a řekl nám spoustu zajímavých informací. Navštívili jsme Chrám sv. Barbory a končící výstavu Europa Jagellonica. 

Výlet na Jesenický festiválek 

Datum: 19.-21. října 2012 
V Jesenici u Rakovníka probíhá každoročně v polovině října Jesenický festiválek přírodních sportů a cestování, kam jsme se s pyšelskými a strašeckými dětmi letos vydali. Součástí festiválku bývá každoročně terénní závod na horských kolech Jesenický surovec, dále cestopisné přednášky. Celý festiválek vrcholí v neděli závody v terénním běhu, do něhož nastoupily všechny děti, které s námi v Jesenici byly. 

Závod na motokárách 

Datum: 4. listopadu 2012 
V neděli 4. listopadu jsme vyvezli děti ze všech tří našich domovů do Letňan, kde jsme pro ně připravili závod na motokárách. Závod se jel ve dvou cyklech. Nejprve se jely rozjížďky, kdy se děti rozdělily do čtveřic a každá čtveřice jela 10 minut. Následně se uspořádaly časy nejrychlejších kol jednotlivých jezdců. Do vlastního závodu nastupovali závodníci taktéž po čtyřech, a to podle pořadí z rozjížděk. Závěrečné pořadí se určilo podle nejlepších kol, a to jak z rozjížděk, tak z vlastního závodu. 

Návštěva Mikoláše Axmanna 

Datum: 25. listopadu 2012 
V neděli 25. listopadu jsme s dětmi z Pyšel a ze Strašecí rádi přijali pozvání pana Mikoláše Axmanna, grafika, malíře, ale i sochaře, do jeho dejvického ateliéru. Mistr nám ukázal své sochy na zahradě, mnoho svých obrazů a též nám ve svém ateliéru udělal názornou přednášku o základních přístupech grafiky (nikoliv počítačové). Nakonec děti společně s Mistrem vytvořily velkorozměrný obraz. 

Výlet do Prahy 

Datum: 29. prosince 2012
Na přání dětí jsme pro ně připravili odpolední výlet do Prahy. Zúčastnily se jej děti ze všech tří našich domovů. Děti se podle svého zájmu rozdělily do tří skupinek a každá zamířila jiným směrem - jedna navštívila Vítkov a žižkovskou věž, druhá Vyšehrad a třetí si prošla Královskou cestu. 

Další návštěvy dětí

Návštěva Olympiády dětských domovů 

Datum: 20. května 2012 
Od pátku 18. května do úterý 22. května 2012 proběhlo středočeské kolo Olympiády dětských domovů. Této olympiády se jako každoročně i letos zúčastnily děti ze všech tří domovů, se kterými spolupracujeme. 

Návštěva v Pyšelích 

Datum: 15. července 2012 
Do Pyšel jsme dorazili na desátou hodinu. Přestože jsme původně měli velkolepější plány - chtěli jsme vyrazit na výlet - počasí nestálo na naší straně a vypadalo to, že každou chvíli bude pršet. Rozhodli jsme se tedy nevzdalovat se od domova. Dopoledne jsme si s dětmi zahráli fotbal. Chvilku po obědě, dokud nám aspoň trošku přálo počasí, jsme strávili s dětmi na zahradě u bazénu, když začalo pršet, přemístili jsme se do jídelny, kde jsme hráli společenské hry. 

Návštěva v Nymburce 

Datum: 21. července 2012 
V sobotu 21. července jsme se vydali za dětmi do Nymburka. Tato výprava byla pro nás důležitá i v tom, že se někteří dobrovolníci dosud s nymburskými dětmi nesetkali. S dětmi jsme si nejdříve zahráli fotbal a pak jsme je vzali na procházku po městě, kterou jsme zakončili v cukrárně. 

Návštěva turnaje v beach přehazované 

Datum: 15. září 2012 
O víkendu 14.-16. září probíhal na pražském Ládví turnaj dětských domovů v beach přehazované, který je součástí celoroční soutěže DD Cup. Této akce se zúčastnily všechny tři naše domovy. Nejlépe se umístily Pyšely, které ve finále turnaje porazily tým z Ústí nad Labem Severní terasy. 

Návštěva v Pyšelích 

Datum: 7. října 2012 
Bez povinného fotbálku se neobešla ani tato návštěva. Hlavním cílem našeho výletu však nebylo kopání, ale výroba draků. Bohužel jejich letuschopnost jsme neměli příležitost ozkoušet, neboť jako tradičně při naší návštěvě Pyšel příliš pršelo. 

Návštěva benefičního koncertu Děti dětem 

Datum: 10. října 2012 
Ve středu 10. října v Městském kulturním středisku v Novém Strašecí uspořádal Klub přátel dětí dětských domovů a Dětský domov Nové Strašecí benefiční koncert Děti dětem. V průběhu tohoto benefičního večera vystoupily děti z dětských domovů, včetně strašeckého, hostem večera byla Hanka Křížková a moderoval jej Alexandr Hemala. Výtěžek z této akce byl věnován onkologicky nemocným dětem. 
Den otevřených dveří v Nymburce 

Datum: 1. prosince 2012 

V sobotu 1. prosince jsme se ve složení Štěpánka, Filip, Petr a Honza vypravili do dětského domova v Nymburce na den otevřených dveří. 
Den otevřených dveří v Pyšelích 

Datum: 14. prosince 2012 

V pátek 14. prosince jsme vyjeli na den otevřených dveří do Pyšel. Po prohlídce domova jsme zamířili na náměstí, odkud děti pouštěly nafukovací balónky se svými vánočními přáními. Pak jsme se opět vrátili do domova, kde jsme si s menšími dětmi pohráli. 

Vánoční besídka v Pyšelích 

Datum: 15. prosince 2012 
Velice jsme si vážili toho, že jsme byli pozvání na vánoční besídku do Pyšel. Děti přítomným předvedly různá vystoupení, která se naučily během celého roku. Tyto ukázky byly proloženy zpěvem koled. ¨

Vánoční besídka v Novém Strašecí 

Datum: 20. prosince 2012 
Vánoční besídka dětí ze strašeckého domova probíhá tradičně v místním kulturním domě. Letos si děti připravily představení inspirované pohádkou Anděl páně. 

Další aktivity sdružení

Volnočasové aktivity 

V říjnu 2012 jsme se rozhodli nabídnout dětem pravidelné volnočasové aktivity. Jako pilotní projekt jsme rozjeli divadelní kroužek v Pyšelích. V plánu je počítačový a výtvarný kroužek. Dále chceme slečnám nabídnout tzv. Dámský klub, jehož koncepci připravujeme. 

Podpora mladých lidí po opuštění domovů 

Dvěma chlapcům, kteří již domov opustili, se nám v létě podařilo sehnat brigádu v Kauflandu. Nyní připravujeme dlouhodobý projekt na podporu této problémové skupiny. Chceme se zaměřit i na pomoc těm, kteří měli problémy se zákonem. 

Podpora náhradní rodinné péče 

Jedním z našich cílů je i podpora náhradní rodinné péče, především však hostitelské. V současné době má náš první dobrovolník v hostitelské péči chlapce z jednoho z našich domovů. Připravujeme také sérii přednášek pro základní a střední školy, kde by se žáci a studenti mohli dozvědět základní informace a uvědomit si, že ne každý má to štěstí vyrůstat v rodině. 

Finanční přehled

Výdaje na akce:

DatumNázev akceCenaZa co
11.3.2012 Výlet do kladenského akvaparku 1728 Vstupné, občerstvení
25.3.2012 Výlet do čestlického akvaparku 403 Vstupné, občerstvení
14.4.2012 Otevření hřiště v Novém Strašecí 1380,5 Jízdné, ceny do DD Cupu
3.6.2012 Výlet do Lužné u Rakovníka 975 Jízdné, vstup do muzea
10.6.2012 Výlet do Hrusic 784 Jízdné, vstup do muzea, občerstvení
15.6.2012 Víkend v Krkonoších 15428 Ubytování, strava, doprava
21.7.2012 Výlet do Nymburka 163 Útrata v cukrárně
29.7.2012Výšlap na Smrk 785Vody, občerstvení
27.8.2012 Výlet do ZOO 3141 Jízdné, vstupné, občerstvení
1.9.2012 Hradozámecká noc na Konopišti 2040 Vstupné, parkovné
16.9.2012 Loučení s létem 955 Občerstvení
23.9.2012 Výlet do Kutné Hory 3990 Jízdné, vstupné, občerstvení, WC
20.10.2012 Víkend na Jesenickém festiválku 6621,9 Doprava, ubytování, strava
28.10.2012 Divadelní kroužek 182 Jízdné
4.11.2012 Závod na motokárách 8130 Jízdné, občerstvení
1.12.2012 DOD v Nymburce 219 Jízdné
9.12.2012 Výlet do Pyšel193 Jízdné
15.12.2012 Vánoční setkání dobrovolníků 1354 Občerstvení
29.12.2012 Výlet do Prahy 2392Jízdné, vstupné, občerstvení
Celkem49662,4
Z akcí zde neuvedených neplynuly našemu sdružení žádné náklady. 

Další výdaje:

DatumÚčelČástka
8.2.2012Příjmové a výdajové doklady31
27.2.2012Známky500
27.2.2012Obálky, štítky120
4.9.2012Pumpička90
19.9.2012Prodlužovací kabel159,9
20.11.2012Kinedril66
8.10.2012Výtvarné potřeby1092
9.10.2012Výtvarné potřeby252,9
12.12.2012Výtvarné potřeby220
Celkem2531,8

Provozní náklady:

DatumÚčelČástka
22.2.2012Školení řidičů375
2.4.2012Tisková zpráva360
18.6.2012Dotaz na zůstatek9
13.11.2012Úpravy webu1750
15.11.2012Doména oprise.cz286
Celkem2780

Sumarizace:

 • Původní stav: 0 Kč
 • Příjmy: 65.362,87 Kč
 • Výdaje: 56.176,20 Kč
 • Konečný zůstatek: 9.186,67 Kč

Příjmy

 • Členské příspěvky: 8.700,00 Kč
 • Dary: 51.653,00 Kč
 • Faktury: 5.000,00 Kč
 • Úroky: 9,87 Kč

Výdaje

 • Útrata na akce: 50.864,40 Kč
 • Provozní náklady: 2.780,00 Kč
 • Nákupy: 2.531,80 Kč
Podrobný rozpis všech položek je k vidění na webových stránkách sdružení na adrese http://www.oprise.cz/page/show/id/28.

Majetek a závazky

Opři se, o.s., nemá žádné závazky.
Do majetku o.s. patří pouze drobnosti:
 • pumpička na míče,
 • prodlužovací napájecí kabel,
 • výtvarné potřeby,
 • papírnické potřeby,
 • elementární lékárnička.

Dárci

 • Radek Doubrava,
 • Ing. Ondřej Langr,
 • Passerinvest Group, a. s.,
 • Lenka Trnková,
 • Anect, a.s.,
 • Ak. arch. Vladimíra Axmannová,
 • Mgr. Pavel Matyáš,
 • zaměstnanci firmy Dialogs 24/7, s. r. o.
Všem dárcům velice děkujeme.

Spolupracující organizace

 • Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí
 • Základní škola, Mateřská škola speciální, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna Nymburk,
 • Dětský domov a Školní jídelna Pyšely,
 • Audabiac, o. s.,
 • Klub náhradních rodin, RC Routa, o.s. 

Dále děkujeme

 • 1. KŠPA, s. r. o. za pravidelné bezplatné zapůjčení čajovničky,
 • společnosti Mazars, s.r.o. za bezplatné vedení účetnictví,
 • autoškole Lenka Pešková za poskytnutí slevy na školení řidičů,
 • divadlu Broadway, že nám zdarma věnovalo vstupenky na muzikál Tři muškětýři,
 • GMF Aquapark Prague za vstupné zdarma do čestlického akvaparku,
 • InfoSite, s.r.o. za slevu na pronájem motokárové dráhy,
 • obchodnímu řetězci Kaufland za nabídku pracovních míst pro brigádníky,
 • A+K mikrobuscar za slevu na zapůjčení mikrobusu,
 • nakladatelství Mladá fronta za poskytnutí několika výtisků
 • vybraných časopisů,
 • společnosti l'Oréal za poskytnutí kosmetiky pro děti,
 • Sportovním areálům města Kladna za slevu na vstupném do akvaparku,
 • Oreathea, s. r. o. za slevu na vstupném na žižkovskou věž,
 • Davidovi Výbochovi za prvotní návrh loga,
 • Vašovi Dvorskému a Honzovi Šmidtovi za vytvoření loga,
 • Honzovi Šmidtovi za návrh designu webu,
 • Markovi Kuželovi za správu našeho webu,
 • všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití vánočních dárků pro děti
 • a všem, kteří se zapojili do naší činnosti.