Vánoční besídka v Pyšelích

Titulek

Vedoucí akce: Petr Matyáš

Místo: Dětský domov Pyšely (mapa)

Termín: 15. prosince 2018

Kopírovat odkaz na tuto stránku


V sobotu 15. prosince 2018 jsme s radostí přijali pozvánku do Pyšel na vánoční besídku, kde nám děti z tamního dětského domova předvedly různá vystoupení, která si během roku nacvičily.

Krátce po čtvrté hodině paní ředitelka přivítala všechny přítomné hosty a každému jmenovitě poděkovala za to, co pro dětský domov a především děti, které v něm bydlí, v daném roce udělal. Lajtmotivem celé besídky byly vánoční koledy, které v několika pásmech zazpíval pěvecký sbor složený z děti z domova. Ten také zahájil pásmo dětských vystoupení.

Během večera jsme mohli zhlédnout pásma básniček s vánoční či zimní tématikou, dvě taneční vystoupení, dvě pohádky a na závěr nám děti, které se v září začaly učit hrát na klavír, zahrály každé po dvou písničkách, z nich jedna byla vánoční.

Po skončení besídky se děti rozešly sídel svých rodinných skupin, kde je čekala štědrá večeře a předčasná nadílka. Protože se většina dětí na vánoční prázdniny rozjíždí do vlastních či hostitelských rodin, byla to poslední příležitost společně oslavit Vánoce. 

Bylo nám velikou ctí, že jsme mohli s sebou do domova vzít i chlapce, který v domově do letošního září vyrůstal. Přestože již v domově nebydlí, byl přizván ke sváteční tabuli rodinné skupiny, do níž patřil.


Pěvecký sbor (foto: Petr Matyáš)
Děti si připravily recitaci básniček se zimní tématikou (foto: Petr Matyáš)
Nikolas uvádí pohádku, kterou si děti připravily (foto: Petr Matyáš)

(49.877549857870406, 14.681790215784531)