Zápisy ze schůzí

Titulek

Členská schůze - 16. října 2018

V úterý 16. října 2018 proběhla členská schůze spolku Opři se. Jejím cílem bylo zvolit nové vedení a naplánovat směřování spolku na další volební období.

Titulek

Valná hromada - 29. října 2015

Ve čtvrtek 29. října 2015 proběhla mimořádná valná hromada občanského sdružení Opři se. Hlavními body programu byla volba nového vedení po rezignaci místopředsedkyně sdružení Michaely Orlíkové a dále transformace sdružení na spolek.

Titulek

Valná hromada - 10. února 2013

V neděli 10. února 2013 proběhla schůze valné hromady našeho sdružení. Hlavním bodem jednání byla volba nového vedení na další rok. Dále se probíral nábor nových dobrovolníků a další blížící se akce.

Titulek

Schůze výkonného výboru - 24. 3. 2012

Hlavním cílem schůze bylo naplánovat nejbližší akce - školení dobrovolníků a výlety do bazénů. Dále se probíralo financování a vzdělávání dobrovolníků.

Titulek

Zasedání valné hromady a výboru - 11. 2. 2012

Hlavním bodem programu bylo přijetí nových členů a volba vedení sdružení. Dále byly určeny termíny některých akcí a rozděleny úkoly nutné pro hladký rozjezd sdružení.

Zobrazit všechny