Valná hromada - 29. října 2015

Petr Matyáš, 7.11.2015


Ve čtvrtek 29. října 2015 proběhla mimořádná valná hromada občanského sdružení Opři se. Hlavními body programu byla volba nového vedení po rezignaci místopředsedkyně sdružení Michaely Orlíkové a dále transformace sdružení na spolek.

Titulek

Přítomní členové

 • Tadeáš Bajusz,
 • Štěpánka Fedáková,
 • Petr Henyš,
 • Petr Matyáš,
 • Milan Štajer,
 • Helena Štajerová.
 • ¨

Další účastníci

 • Žaneta Henyšová,
 • Adam Šenk.
 • \
Přítomno je 6 členů z 10. Valná hromada je usnášení schopná. 

Program valné hromady

 • přijímání nových členů,
 • úprava stanov,
 • \
 • volba nového vedení,
 • nové fórum,
 • zefektivnění fungování Opři se,
 • akce a programy Opři se.

Přijímání nových členů

Novým členem Opři se se stal Adam Šenk. Nyní je tedy na valné hromadě přítomno 7 členů z 11.

Úprava stanov

Dle nového občanského zákoníku musí všechna bývalá občanská sdružení upravit stanovy tak, aby mohly být registrovány do spolkového rejstříku. Změny stanov Opři se spočívají zejména v:
 • nahrazení pojmu občanské sdružení pojmem spolek,
 • nahrazení pojmu valná hromada pojmem členská schůze,
 • změny některých práv orgánů, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem,
 • zrušení postu místopředsedy.
Hlasování o nových stanovách dopadlo takto: 7:0:0 (pro:proti:zdržel se).

Volba nového vedení

Na předseda Opři se kandidoval Petr Matyáš. Zvolen byl v poměru 6:0:1. Do výkonného výboru kandidovali Tadeáš Bajusz a Adam Šenk. Zvoleni byli v poměru 5:0:2.

Nové fórum

Petr Matyáš představil nové fórum, které plně nahradí to aktuálně používané, které již nevyhovuje požadavkům pro rychlou komunikaci. Hlavní výhodou nového fóra je možnost okamžité odpovědi z mailu bez nutnosti přihlašování se do fóra. Testovací provoz však neprobíhá zatím dobře, neboť ne všem zpráva o jeho zkušebním provozu dorazila. Testování tedy musí po odhalení chyby pokračovat dál.

Zefektivnění fungování Opři se

Jako klíčové oblasti pro efektivní fungování byly stanoveny péče o dobrovolníky a propagace činnosti. První oblasti se ujmou Žaneta Zábranská a Tadeáš Bajusz, druhé pak Adam Šenk.

Akce a programy

Petr Matyáš seznámil přítomné s nejbližšími plánovanými akcemi a s plánem širšího zapojení dětí, které vyrůstají v rodinách, do našich aktivit.