Spolupracujeme s těmito subjekty

Dětské domovy

Občanská sdružení

image
S občanským sdružením Audabiac, které stejně jako my spolupracuje s nymburským a novostrašeckým dětským domovem sdílíme dobrovolníky a plánujeme akce tak, aby se jejich termíny nekryly.
image
Klub náhradních rodin při občanském sdružení RC Routa nám otevřel své vzdělávací akce, my na oplátku zveme náhradní rodiny na své akce pro děti z dětských domovů a nabízíme dobrovolníky na pomoc pěstounským rodinám. Plánujeme také některé společné akce.

Komerční subjekty

image
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., je partnerem našeho programu zaměřeného na podporu talentů dětí, které žijí či část života prožily v dětských domovech.
image
Prostory této kavárny pravidelně využíváme na setkání dobrovolníků. Společně připravujeme projekt pravidelných volnočasových aktivit, které by zčásti probíhaly taktéž v kavárně.