Jaké jsme sdružení?

Otevřené sdružení

Členem sdružení se může stát fyzická osoba po zaplacení členského příspěvku dle vnitřní normy sdružení (nyní je roční členský příspěvek nastaven na 1.000 Kč). Členové sdružení mohou rozhodovat o jeho činnosti hlasováním na valných hromadách a mimo valné hromady pak elektronicky.

Ekonomicky efektivní sdružení

Sdružení bude založeno na práci dobrovolníků, alespoň v počátcích nebude nikoho zaměstnávat. Všechny peníze je tedy možno investovat do akcí pro děti. O uzavření zaměstnanecké smlouvy bychom uvažovali až v případě, kdy by se činnost sdružení podařilo rozjet natolik, že by již nebylo možné ji řídit v rámci dobrovolnické činnosti.

Viditelné sdružení

Sdružení bude na své webové stránce zveřejňovat informace o všech akcích, které pro děti uspořádá. Na základě toho může každý vidět, že sdružení žije a vyvíjí činnost, kvůli níž bylo založeno.

Čitelné sdružení

Sdružení také bude zveřejňovat veškeré finanční toky, díky čemuž bude pro širokou veřejnost velmi dobře čitelné, takže si každý může zkontrolovat, za co se získané finance utratí. Zároveň budou zveřejňovány všechny příjmy včetně případných sponzorských darů.

Akční sdružení

Naše občanské sdružení během roku připraví několik akcí zaměřených na děti z dětských domovů. Jedním z našich cílů bude alespoň částečná integrace, takže naše akce budou otevřeny i dětem z fungujících rodin.