Členská schůze - 16. října 2018

Petr Matyáš, 23.1.2019


V úterý 16. října 2018 proběhla členská schůze spolku Opři se. Jejím cílem bylo zvolit nové vedení a naplánovat směřování spolku na další volební období.

Titulek

Přítomní členové

 • Jana Černá,
 • Petr Landsfeld,
 • Petr Matyáš,
 • Jiří Mikeš ,
 • Renata Šourková,
 • Milan Štajer,
 • Helena Štajerová,
 • Lenka Vejvančická.

Další účastníci

 • Lucie Nováková,
 • Tadeáš Žak.

Členská schůze začala v 19.10. Přítomno je 7 členů z 16. Valná hromada je usnášení schopná.

Předsedajícím schůze je zvolen Petr Matyáš ve stavu 7:0:0 (pro:proti:zdržel se). Zapisovatelem je zvolena Lenka Vejvančická 7:0:0. Program byl schválen poměrem 7:0:0.

Program členské schůze

 • rozbor aktuální situace,
 • směřování Opři se,
 • personální zajištění,
 • spolupráce,
 • volba vedení,
 • různé.

Rozbor aktuální situace

Dobrovolníci

Předsedající seznámil přítomné se zapojením dobrovolníků do jednotlivých aktivit. Řeč byla i o možnostech kontaktování potenciálních dobrovolníků.

V 19.20 dorazil Jiří Mikeš.

Finanční situace

Rozbor aktuální finanční situace na všech třech účtech spolku. Diskuze týkající se žádostí o příspěvky pro rok 2019. Plánování požádání o příspěvek Nadace ČEZ, Nadace Terezy Maxové, Nadace rozvoje občanské společnosti, s firem NET4GAS, Avast, Anect, dále město Čelákovice a Středočeský kraj ad.

Aktivity v roce 2018

V roce 2018 uspořádal spolek doposud 25 akcí, z toho 11 vícedenních. Počet akcí je menší než v loňském roce, za to jsou akce delší. Mají tak pro děti větší přínos. Největšími akcemi byly workcamp na Hauenštejně, Tadeášův kurz v San Diegu a dva pětidenní tábory.

Směřování Opři se:

 • v domovech mají dost akcí, nemají pak čas jezdit na všechny nabízené akce,
 • zaměřit se také na děti, které dětské domovy již opustily,
 • oslovit další domovy a organizace ohledně spolupráce,
 • vylepšit komunikaci s dětmi (přes FB),
 • vybírat konkrétní děti pro účast na vybraném typu akcí,
 • rozdělit hlavní správu aktivit pro dětské domovy mezi dva členy Opři se - Petra Matyáše (Krnsko a Pyšely) a Janu Černou (Strašecí a Animáček v Pyšelích),
 • změny v programu cílené na konkrétní dětské domovy a věkové kategorie dětí,
 • plánování a nahrazení dalších pravidelných i jednodenních akcí, projektů,
 • uspořádávat soutěže pro děti,
 • propagace spolku Opři se,
 • tvorba nového webu a úpravu loga,
 • zapojit veřejnost do akcí Opři se,
 • organizace dalších výukových kurzů ve spolupráci s jinou společností,
 • organizace další valné hromady za cílem změny stanov.

Personální zajištění:

 • Oslovit další lidi kvůli doučování pro dětské domovy,
 • zapojení Tadeáše Žaka do vnitřní správy spolku - pomoc s administrativou, fundraisingem a realizací projektů,
 • Petr Landsfeld se postará o dobrovolníky včetně náboru. 
 • vylepšit individuální komunikaci se členy spolku,
 • aktivizace neaktivních členů,
 • péče a rozšíření týmu dobrovolníků,
 • připravit nábor na lezení, letní workcamp a doučování (omladit tým).

Plán aktivit

 • výlety na témata z doučování,
 • přeměnit lezení na kroužek pro veřejnost?
 • pravidelné výlet do Roudnice,
 • raději více akcí pro menší počet dětí,
 • Hauenštejn udržet 4x do roka,
 • Animatěj 1x za měsíc,
 • organizátor akce odpovídá za obsah na webu - fotky i text.

Volba vedení:

Hlasování o volbě Petra Matyáše na předsedu spolku dopadlo takto: 7:0:1 (pro:proti:zdržel se).

Hlasování o volbě dalších dvou členů rady spolku, Jiřího Mikeše a Jany Černé, dopadlo takto: 7:0:1 (pro:proti:zdržel se).

Různé:

 • Projekt Parťáci,
 • akreditace v oblasti dobrovolnické služby - standardizace procesů (v našem pojetí běh na dlouhou trať),
 • pomoc s realizací dalších jazykových kurzů,
 • prohloubit spolupráci se školou Michael,

Dále Petr Matyáš seznámil přítomné s nejbližšími plánovanými akcemi.

Konec schůze 16. 10. 2018 ve 21:00 hodin.